Curriculum GlobALE pentru educația adulților

Această publicație prezintă programul Curriculum globALE, care defi nește cadrul califi cării de bază a formatorilor

din educația adulților din întreaga lume. Prin oferirea unui punct de referință, care cuprinde toate

continentele, programul Curriculum globALE este unic prin obiectivul său, având drept scop profesionalizarea

domeniului Educației Adulților (EA) la scară internațională.

descarcă publicația

Publications

Curriculum GlobALE pentru Educația Adulților

Această publicație prezintă programul Curriculum globALE, care defi nește cadrul califi cării de bază a formatorilor

din educația adulților din întreaga lume. Prin oferirea unui punct de referință, care cuprinde toate

continentele, programul Curriculum globALE este unic prin obiectivul său, având drept scop profesionalizarea

domeniului Educației Adulților (EA) la scară internațională.

Publicația este înb lkimba româna.

descarcă

Rural Library - AE Service Provider

Examples of educational services for social and professional reintegration of adults provided by rural libraries of Riscani district

It is in both versions: English and Romanian

 download

Dialogue of Generations

A project which brings the lessons of the past closer to young generations. The publication is about community adult education activities through oral history methods in localities of Moldova.

It is in both versions: English and Romanian

download

Study on Adult Education in Moldova

The study elaborated in 2014 reveals the situation of adult education in Moldova.

It is in both versions: English and Romanian

download

Moldova

Welcome to DVV International Eastern Neighbours