Curriculum GlobALE pentru Educația Adulților

Această publicație prezintă programul Curriculum globALE, care definește cadrul calificării de bază a formatorilor din domeniul educației adulților din întreaga lume.

Publicația este disponibilă doar în limba română.

descarcă

Ghidul consultantului după principiul "De la egal la egal"

Manualul este un instrument de dezvoltare a abilităților în conformitate cu principiul "de la egal la egal" pentru persoanele care trăiesc cu HIV și grupurile-cheie vulnerabile la HIV.

Publicația este în două versiuni: română și rusă.

fileadmin/files/eastern-neighbors/publications_Moldova/Guide_rom_De_la_egal_la_egal.pdfDescarcă versiunea română

fileadmin/files/eastern-neighbors/publications_Moldova/Guide_ru_De_la_Egal_la_egal.pdfDescarcă versiunea rusă

Ghid de proiectare a activităților de formare în educația adulților

O publicație apărută din experiența unor specialiști în educația adulților, axată pe explicații succinte, strategii, metode, tehnici.

Publicația este în limba română.

fileadmin/files/eastern-neighbors/publications_Moldova/DVV_ghid_varianta_finala.pdfdescarcă

Pasiunea ca sursă de venit

Publicația are drept scop formarea și motivarea adulților pentru folosirea timpului liber și a pasiunii în asigurarea unei surse suplimentare de venit.

Publicația este în limba română.

descarcă

Nu-i timp pentru a îmbătrîni

Ghid metodic pentru activități de învățare cu adulții seniori. Destinatarii ghidului metodic respectiv sunt formatorii, asistenții sociali, medicii, reprezentanții instituțiilor de cultură și mulți alții care se ocupă de educația persoanelor în etate.

descarcă

Biblioteca Sătească - Furnizor de EA

Exemple de servicii educaționale oferite de către bibliotecile publice din r-ul Rîșcani pentru reintegrarea socială și profesională a adulților.

Publicația este în ambele versiuni: engleză și română. 

descarcă

Dialogul Generațiilor

Un proiect care aduce lecțiile trecutului mai aproape de generațiile tinere. O publicație despre activități comunitare de istorie orală în cheia educației adulților în localitățile din Moldova. 

Publicația este în ambele versiuni: engleză și română.

descarcă

...fără bariere

O publicație despre gîndurile, greșelile, doleanțele unor deținuți încadrați în proiectul „Reintegrarea deţinuţilor vulnerabili prin asigurarea accesului la educaţie.”

Publicația este în limba rusă.

descarcă

Studiu despre Educația Adulților în Moldova

Studiul realizat în 2014 arată situația educației adulților în Moldova.

Publicația este în ambele limbi: engleza și româna.

descarcă

Istorie și identitate

Reflecții în cadrul Rețelei de istorie a organizației DVV International. Proiectele din cartea de față încearcă nu doar să susțină reconcilierea (ex. dintre Armenia și Turcia) sau edificarea cu succes a unor națiuni (ex. Proiectele din Uzbekistan) la nivel de învățare și predare, ci, de asemenea, să dezvolte un anumit grad de empatie, fapt care adaugă întregii abordări educaționale o trăsătură foarte specifică și individuală cu privire la participanți.

 descarcă

Educația europeană a adulților în afara UE

Niciodată nu e prea tîrziu să înveți – acesta este sloganul Uniunii Europene referitor la educația adulților, care poate servi la fel de bine pentru această publicație. Această carte este destinată factorilor de decizie în politică, economie și societate în general. Ea oferă  o descriere realistă a stării de fapt, cu neajunsurile ei, pe de o parte, și cu oportunitățile de schimbare, pe de altă parte.

 descarcă

Moldova

Welcome to DVV International Eastern Neighbours