04/11/2018

Чому варто інвестувати в освіту дорослих?

Інвестиції в освіту дорослих - це інвестиції у людей. Численні кількісні та якісні дослідження показали суттєву користь навчання дорослих не тільки персонально для осіб, які вчаться, але і для економіки та суспільства в цілому.

Неформальна освіта дорослих сприяє суспільній єдності, надає дорослим людям навички, знання та компетенції, необхідні в сьогоднішніх реаліях.

Інвестиції в освіту дорослих - це інвестиції у людей. Численні кількісні та якісні дослідження показали суттєву користь навчання дорослих не тільки персонально для осіб, які вчаться, але і для економіки та суспільства в цілому.

В Україні лише крихта державного фінансування виділяється на освіту дорослих, і майже завжди ці кошти стосуються тільки формальної освіти.

Які саме позитивні ефекти для людей, економіки та суспільства дають інвестиції у неформальну освіту дорослих?

Для людей:

• збільшення конкурентоспроможності на ринку праці, що призводить до покращення матеріального становища;

• покращення благополуччя з точки зору поліпшення психічного та фізичного здоров'я;

• підвищення впевненості в собі;

• покращення навичок соціалізації та зростання громадянської активності через розширення кола спілкування та залучення у життя громади;

• Покращення особистих та міжособистісних здібностей, таких як самооцінка та співпереживання

Для економіки:

• підвищення інноваційного потенціалу;

• підвищення конкурентоспроможності за рахунок підвищення продуктивності та інновацій;

• заохочення зростання економіки за рахунок збільшення зайнятості та інноваційних можливостей;

• дозволяє збільшити податкові надходження.

Для суспільства:

• покращення здоров'я населення;

• зменшення кримінальних правопорушень;

• підвищення сталості та збереження навколишнього середовища;

• сприяння суспільній єдності та взаємоповазі;

• розширення соціально-політичного світогляду, таким чином, розвиток демократії;

• поширення активного громадянства;

• посилення культурної інтеграції.

 

Усі ці ефекти можна виміряти за допомогою таких показників, як зменшення витрат на охорону здоров'я, знижений рівня злочинності тощо. Однак це непрямий спосіб вимірювання, а також дорогий оскільки для цього потрібен дуже великий набір показників. Більш прямий спосіб вимірювання на мікро-рівні є використання індивідуальних анкет та інтерв'ю, як це було зроблено у проекті BeLL.

Переваги освіти дорослих, здається, перевищують наслідки початкової освіти. Результати, отримані від навчання дорослих, діють майже одразу порівняно з початковою освіті та підготовкою. Неформальна освіта дорослих, зокрема, може дуже швидко реагувати (адаптуватись) до нових вимог.

Дізнайся більше інформації про переваги та способи інвестування в освіту дорослих у звітних матеріалах проекту FinALE.

 

Вітаємо на сайті DVV International Eastern Neighbours