Stagiul de formare Curriculum GlobALE – formare de formatori locali în domeniul educației adulților

În perioada iulie-noiembrie 2020, 35 de formatori locali care lucrează sau intenționează să lucreze în cadrul CEA (Centrelor de Educare a Adulților) au participat la STAGIULUI DE FORMARE Curriculum GlobALE – formare de formatori locali în domeniul educației adulților.

Locul desfășurării: online pe platformele Google Meet și ZOOM.

 

În perioada iulie-noiembrie 2020, 35 de formatori locali care lucrează sau intenționează să lucreze în cadrul CEA (Centrelor de Educare a Adulților) au participat la STAGIULUI  DE  FORMARE Curriculum GlobALE – formare de formatori locali în domeniul educației adulților.

Locul desfășurării:online pe platformele Google Meet și ZOOM

Prima zi de curs s-a axat pe Modulul 0 al Curriculum GlobALE și anume Crearea comunității de învățare. Pe parcursul acesteia cursanții au fost familiarizați cu programul Curriculum GlobALE și crearea unei baze solide pentru realizarea cu succes a programelor de formare.

Modulului 1 – Abordarea Educației Adulților(perioada de desfășurare 3-7 Iulie, 2020) pe parcursul căruia participanții au aflat despre contextul informațional și al motivației pentru prestarea serviciilor de EA în Republica Moldova. Cursanții au participat la activități educaționale axate pe dezvoltarea înțelegerii critice a conceptului general de educație și EA, a noțiunilor-cheie și a aspectelor legate de EA, a diversității ocupațiilor care implică activitate în domeniul educației adulților, conceptualizarea rolului propriu în educația adulților.

Modulul 2 – Învățarea şi predarea la adulți, (perioada de desfășurare 16-21 Iulie 2020)În cadrul modulului a fost realizată corelarea diverselor teorii ale învățării cu propria lor activitate de formator, valorificând particularitățile motivaționale, psihologice și sociale ale învățării la adulți în planificarea activităților de formare pentru o implementare eficientă.

Modulul 3 - Comunicarea și dinamica de grup în educația adulților(perioada de desfășurare – 20-25 August 2020). A avut loc identificarea de către participanți a conceptelor-cheie ale comunicării, a tipologiei, a tehnicilor și a stilurilor de comunicare, precum și dezvoltarea competenței de interacțiune cu grupurile de adulți în contexte educaționale.

Modulul 4 - Metode în educația adulților(perioada de desfășurare – 08-09 și 12-13 octombrie 2020.  Scopul modulului:  Familiarizarea cu spectrul metodelor de formare în educația adulților și aplicarea lor pentru atingerea succesului optim al învățării în grupul-țintă respectiv.

Modulul 5 - Planificarea, organizarea si evaluarea în educația adulților(perioada de desfășurare – 19-20 și 23-24 noiembrie 2020). Realizarea etapelor de planificare, organizare, desfășurare și evaluare în cadrul ciclului de activitate profesională a unui formator pentru adulți.

Persoanele care au participat la formare în cadrul programului CURRICULUM GlobALE sunt conștiente de modul în care etapele de planificare (inclusiv elaborarea curriculum-lui), organizare, realizare și evaluare sunt legate între ele în cadrul ciclului de activitate profesională  a unui formator pentru adulți.

Cookie-Settings
YOU ARE LEAVING DVV INTERNATIONAL
Important notice: If you click on this link, you will leave the websites of DVV International. DVV International is not responsible for the content of third party websites that can be accessed through links. DVV International has no influence as to which personal data of yours is accessed and/or processed on those sites. For more information, please review the privacy policy of the external website provider.