DVV International в Україні

DVV International - Інститут міжнародного співробітництва Німецької асоціації народних університетів (DVV або Deutscher Volkshochschulverband e.V.). DVV представляє інтереси 900 народних університетів Німеччини (Volkshochschule) та їх регіональних асоціацій, як найбільших постачальників додаткової освіти в Німеччині.

Одна з провідних професійних організацій в галузі освіти дорослих з професійним досвідом вже більше ніж 50 років.

DVV International співпрацює з більш ніж 200 партнерами в більш ніж 30 країнах Азії, Африки, Латинської Америки та Європи. Регіональні і національні офіси DVV International налагоджують співпрацю на місцевому та регіональному рівнях, забезпечують якісну і ефективну діяльності у створенні та розвитку стійких структур в освіті дорослих і молоді.

Поряд з національними, регіональними та глобальними асоціаціями освіти дорослих, DVV International лобіює і просуває право людини на освіту і навчання впродовж усього життя. DVV International орієнтується на Цілі сталого розвитку тисячоліття ООН (SDG), програму глобальної освіти для всіх (Освіта 2030) і Міжнародну конференцію ЮНЕСКО з освіти дорослих (CONFINTEA).

DVV International в Україні

Представництво Інституту міжнародного співробітництва Німецької асоціації народних університетів (DVV International) в Україні розпочало свою діяльність у 2010 року з метою просування освіти дорослих як ключового фактору для покращення якості життя населення та сталого розвитку.

Наша мета

Мета DVV International в Україні – підтримка створення та розвитку сталих структур, які займаються освітою дорослих та молоді.

Наша робота

DVV International підтримує освіту дорослих на трьох різних рівнях: мікро-рівень (освітні заходи для дорослих), мезо-рівень (допомога у створенні незалежних організаційних структур та мереж серед провайдерів освіти для дорослих) та макро-рівень (консультаційні послуги щодо секторальної політики та адвокаційної діяльності).

Наші стратегічні напрями роботи:

 • Допомога у розвитку центрів освіти для дорослих з метою збільшення попиту на навчання та покращення загальнодоступності освітніх можливостей серед дорослих
 • Зміцнення потенціалу провайдерів освіти для дорослих через проведення тренінгів, обмін експертами на національному, регіональному та міжнародному рівнях з метою покращення методів управління, інформаційного наповнення та форматів навчання дорослих
 • Адвокація освіти для дорослих та навчання протягом життя задля підвищення рівня обізнаності суспільства щодо тенденцій освіти для дорослих в Україні завдяки інформаційним кампаніям та політичному діалогу з представниками влади
 • Впровадження інноваційних методів та новітніх підходів в освіті дорослих задля розвитку громадянськості і компетенцій серед дорослих, які бажають навчатися протягом усього життя і серед тих, які мають обмежений доступ до освіти
 • Розвиток освітніх програм для дорослих з метою підвищення рівня працездатності та заробітку серед дорослих, активного залучення до суспільного та політичного життя та сприянню їх соціальної інтеграції
 • Сприяння залученню партнерів до міжнародних заходів та співпраці у сфері освіти протягом життя задля створення синергій серед різних акторів
 • Підтримка мережевої взаємодії та обміну досвідом серед українських провайдерів освіти дорослих задля спільного підсилення сектору

Разом з нашими партнерами ми розробляємо освітні програми для дорослих у різних сферах, включаючи:

 • Професійне навчання і підприємництво
 • Громадянська освіта
 • Культура і креативність
 • Екологія
 • Здоров'я

Наші партнери

Представництво DVV International в Україні виступає професійним партнером у співпраці з громадськими організаціями, університетами та іншими освітніми установами, які займаються освітою протягом життя та тренінгами, а також з міністерствами, органами місцевої влади, органами місцевого самоврядування та центрами зайнятості.

 

НАЛАШТУВАННЯ COOKIE
ВИ ЗАЛИШАЄТЕ ВЕБСТОРІНКУ DVV INTERNATIONAL
Важливо: Якщо ви натиснете на це посилання, ви залишите вебсторінку DVV International. DVV International не несе відповідальності за вміст сторонніх вебсайтів, до яких можна отримати доступ за посиланнями. DVV International не впливає на те, щодо яких ваших персональних даних здійснюється доступ та / або обробка на цих сайтах. Щоб отримати додаткову інформацію, перегляньте політику конфіденційності провайдера зовнішніх вебсайтів.