Dezvoltarea rețelei de actori EA in sudul Republicii Moldova

Una din problemele sesizate în ultimii ani în raionul Cahul şi regiunea de sud a republicii Moldova este promovarea redusă a domeniului de Educaţie a Adulţilor şi a Educaţiei pe Întreg Parcursul Vieţii ca oportunitate pentru soluţionarea diferitelor probleme sociale: accesul la piaţa forţei de muncă şi reducerea gradului de şomaj, reconversie şi reprofilare profesională, depăşirea situaţiilor de criză, dezvoltarea competenţelor personale, solidarizare şi sporire activism civic ş.a. Atăta timp cît necesitatea Educaţiei Adulţilor nu va fi conştientizată de factorii decizionali din regiune şi ridicată pe agenda publică locală şi naţională, nu vom putea dezvolta posibilităţi reale de sporire a paletei de servicii educaţionale pentru adulţi în colaborare cu autorităţile publice.

În acelaşi timp, iniţiativele organizate în domeniu sunt răzleţe, nesistematice şi timide. Prea puţine structuri ale societăţii civile şi furnizori de servicii pentru adulţi au capacităţi sporite de prestare a serviciilor pentru EA, în acest mod impactul activităţilor lor este redus şi efectele de îmbunătăţire a vieţii grupurilor dezavantajate puțin sesizabile. Pentru a propune societăţii moldoveneşti exemple de practici pozitive în domeniul EA este necesar de a susţine acei actori sociali, care realizează cu succes activităţi în domeniul EA.

În cadrul proiectului „Dezvoltarea unei rețele de actori EA in Sudul Republicii Moldova” se vor organiza workshop-uri, ateliere de lucru, ateliere de formare capacităţi, întruniri. În cadrul activităţilor vor fi identificate domeniile şi nevoile de instruire ale regiunii, fiind promovată experienţa Cham (Germania); vor fi sensibilizaţi actorii sociali importanţi, vor fi colectate idei şi propuneri din partea  structurilor care pot contribui la stimularea procesului de educaţie a adulţilor în Regiunea de Dezvoltare Sud ca premiză pentru dezvoltarea comunitară şi regională.

Una din ţintele proiectului sunt ONG-urile şi acele structuri care activează cu adulţii, care pot deveni în perspectivă imediată Centre rurale de Educaţie a Adulţilor. Aceste structuri, organizaţii şi instituţii vor beneficia de formare de capacităţi fiind dezvoltate unele modele locale. Experienţa acestora va fi promovată şi multiplicată în regiune şi ţară.