DVV International

Profil

DVV International reprezintă Institutul pentru Colaborare Internaţională a Asociaţiei Germane pentru Educația Adulților. În Germania DVV este o instituţie-umbrelă pentru circa 1000 de centre de Educaţie a Adulţilor, încetăţenite în tradiţia ţării cu denumirea Volkshochschulen, VHS – universitate populară. La scară mondială, DVV Internaţional susţine activitatea a circa 200 parteneri internaționali în peste 40 de ţări.

Obiectul activității îl constituie implementare conceptului de învăţare pe parcursul întregii vieţi prin intermediul diverselor programe non-formale de educaţie pentru adulţi. Aceste formări au ca scop sporirea şanselor de viaţă decentă şi reducerea gradului de sărăcie a cetăţenilor. În implementarea proiectelor sale naţionale şi internaţionale DVV international se axează pe respectarea drepturilor omului, oferirea de sprijin femeilor şi echitatea de gen.

Activitatea DVV International este finanţată din bugetul federal al Germaniei (BMZ- Ministerul Federal pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi Ministerul de Externe al Germaniei) şi de către alţi donatori, inclusiv EC – Comisia Europeana.

Reprezentanța DVV International în Moldova

Reprezentanța DVV International în Moldova a fost înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova ăe data de 18 iunie, 2010 și și-a început activitățile în 2011.

Activități:

  • Oferirea de suport Centrelor Comunitare locale în desfășurarea activităților de educaţie a adulților
  • Consolidarea capacităților umane și instituționale ale partenerilor și părţilor interesate în educaţia adulților
  • Oferirea de asistență prin schimb de experți și practici la nivel național, regional și internațional
  • Crearea și dezvoltarea rețelelor în educaţie a adulților
  • Dezvoltarea unor parteneriate strategice cu Ministerele, Agențiile și autoritățile publice locale pentru promovarea practicilor și politicilor publice în domeniul educației adulților
  • Efectuarea cercetărilor în domeniul educației adulților și învățării pe tot parcursul vieții
  • Desfăşurarea activităților de lobby și advocacy în domeniul educației adulților și educației pe tot parcursul vieții
  • Organizarea de campanii publice, inclusiv Zilele Educației Adulților în Moldova, precum şi de mese rotunde, ateliere de lucru, seminare, conferințe
  • Elaborarea și tipărirea publicațiilor

Reprezentanța DVV International în Moldova cooperează cu organizaţii ale societăţii civile (ONG-uri), instituţii educaţionale şi autorităţi publice la nivel naţional, regional şi local. 

 

Cookie-Settings
YOU ARE LEAVING DVV INTERNATIONAL
Important notice: If you click on this link, you will leave the websites of DVV International. DVV International is not responsible for the content of third party websites that can be accessed through links. DVV International has no influence as to which personal data of yours is accessed and/or processed on those sites. For more information, please review the privacy policy of the external website provider.