Responsabilizați prin educație

Experiența AO „Inițiativa Pozitivă” în reabilitarea și resocializarea grupurilor vulnerabile de populație - consumatori de substanțe psiho-active, persoane HIV-infectate, persoane cu risc sporit de infectare -  demonstrează că crearea unui context optim de învățare și utilizarea unor factori continuu motivanți sporesc nivelul de implicare a beneficiarilor și de asimilare. Asemenea experiență echipa AO „Inițiativa Pozitivă”  a avut-o în anul 2017, când în cadrul Comunității Terapeutice din com. Beriozchi, r. Anenii Noi a fost inițiat un start-up, iar rezidenții au fost instruiți în domeniul antreprenoriatului, având în față un model practic de învățare, dar, mai mult decât atât, având în calitate de moderatori și mentori lideri din domeniul businessului, care au trecut prin experiența consumului de droguri și a detenției.

Această experiență va fi transferată către Comunitatea Terapeutică din cadrul Penitenciarului nr.9 – Pruncul cu o capacitate de 26 locuri pentru reabilitarea consumatorilor de droguri.  Colaboratorii penitenciari implicați în activitatea Comunității Terapeutice vor urma să se reprofileze și să învețe să construiască cu rezidenții relații terapeutice, bazate pe respect reciproc și încredere. Departamentul Instituțiilor Penitenciare a accentuat deschiderea de a oferi posibilități mai clare pentru sectorul de afaceri, care vor să implementeze business în penitenciare.

La fel, de practicile bune vor beneficia și Asociația Obștească „Triniti” din or. Rîbnița, Transnistria. Organizația oferă servicii de suport psiho-social și implementează programe de reducere a riscurilor pentru populația cheie vulnerabilă la HIV: consumatori de droguri, foști deținuți, persoane HIV-pozitive și familiile acestora. O provocare majoră pentru organizație este de a găsi modalități de auto-finanțare, pentru susținerea activităților, în același timp de a oferi beneficiarilor programe progresive de instruire cu perspective clare de realizare.

Pentru implementarea proiectului “Responsabilizați prin educație” de către AO „Inițiativa Pozitivă” și susținut de către DVV International Moldova, se reiese din următoarele:

-       Experiența organizației în implementarea proiectelor finanțate de DVV International Moldova privind educația adulților este una pozitivă, cu rezultate vizibile, și această experiență necesită a fi multiplicată;

-       Organizațiile societății civile din sfera asistenței persoanelor HIV-pozitive și grupurilor cheie vulnerabile la HIV au un potențial major în a desfășura programe de educație a adulților, iar în perspectivă de a crea Centre de educație a adulților;

-       Personalul penitenciar și rezidenții din Comunitatea Terapeutică din penitenciar necesită oportunități clare de activitate, și un program inovativ de instruire;

Deschiderea sistemului penitenciar pentru activități de business ar oferi mari perspective deținuților din categoriile vulnerabile.

Cookie-Settings
YOU ARE LEAVING DVV INTERNATIONAL
Important notice: If you click on this link, you will leave the websites of DVV International. DVV International is not responsible for the content of third party websites that can be accessed through links. DVV International has no influence as to which personal data of yours is accessed and/or processed on those sites. For more information, please review the privacy policy of the external website provider.