Datină veche - perspective noi

În proiectul de educație a adulților numit „DATINA” implementat de Asociația Umanitară „Filantropia Creștină”, cu susținerea AO DVV International Moldova, într-un răstimp de 2 ani: 2016 – 2017, peste 60 de persoane au fost instruite în profesia de „cusător”, obținând certificate avizate de Ministerul Educației al Republicii Moldova. În paralel, au fost organizate și alte cursuri de dezvoltare personală, cu conținuturi din diverse arii de cunoaștere.

Impactul educației adulților (EA) asupra comunității este deosebit de important prin oferirea de noi oportunități persoanelor interesate de a învăța o meserie, dar și prin promovarea „antreprenoriatului social” al asociației, ce oferă produse și servicii de EA întru sustenabilitatea proiectelor și dezvoltării ulterioare.

În acest sens, prin parteneriatul cu DVV International, în 2018, pe lângă cursurile de profesionalizare de „cusător,” se va desfășura un curs adițional de „broderie computerizată”  și altul de „broderie manuală.” Acestea sunt două mijloace, pe de o parte, de a oferi posibilitate unor persoane să învețe o meserie, iar pe de altă parte, să fie angajați în cadrul atelierului „DATINA” prin contract individual de muncă sau prin contract de prestări servicii, făcând posibilă potențarea economică a asociației prin producerea de obiecte vestimentare ce vor putea fi vândute. Se remarcă faptul, că un asemenea curs de profesionalizare a cusătorilor de scurtă durata – 3 luni - în Republica Moldova NU EXISTĂ!

Persoanele care vor frecventa cursul de „broderie computerizată” vor fi inițiați, de asemenea, să lucreze cu programul de broderie „Wilcom” și cu mașina de broderie pe care Asociația Umanitară „Filantropia Creștină” o are în dotare. De asemenea, pentru că timpul de lucru al mașinii de broderie, în scop economic, va fi limitat, prin intermediul proiectului se va  achiziționa o mașină de broderie mai mică, care este indispensabilă în aceste scopuri.

Cookie-Settings
YOU ARE LEAVING DVV INTERNATIONAL
Important notice: If you click on this link, you will leave the websites of DVV International. DVV International is not responsible for the content of third party websites that can be accessed through links. DVV International has no influence as to which personal data of yours is accessed and/or processed on those sites. For more information, please review the privacy policy of the external website provider.