Datina omului cu învățătură (Faza 2)

Proiectul „Datina Omului cu Învățătură” implementat în 2016 a reprezentat pentru Asociația Umanitară „Filantropia Creștină” o evaluare a capacităților de intervenție în segmentul de educație a persoanelor adulte,

mai mult

Educație non-formală și mentorat pentru reintegrarea eficientă a grupurilor vulnerabile de populație

Experiența internațională și națională demonstrează faptul că grupurile de populație cu un comportament antisocial, în deosebi consumatorii de droguri și persoanele HIV-pozitive care sunt întemnițați au nevoie de servicii de informare, educație, consiliere

mai mult

Crearea centrelor rurale pentru Educația Adulților în raionul Glodeni

Educația joacă un rol esențial în combaterea sărăciei și asigurarea creșterii economice durabile. Pentru a valorifica această oportunitate este necesar de asigurat atât un acces echitabil la serviciiile de educație, cât și calitatea adecvată a acestora.

mai mult 

Educaţia privind Drepturile Omului – elementul esenţial în formarea unui cetăţean responsabil

Una din problemele identificate de AO Azi este necunoaşterea de către cetăţeni a drepturilor sale, în special de către persoanele cu dezabilități şi părinţii lor, persoanele în vârstă/pensionate, social-vulnerabile.

mai mult

Crearea comunităţilor de învățare – premise pentru dezvoltarea rurală în regiunea de sud

În regiunea de sud a Republicii Moldova sunt diverse instituţii de stat şi non-guvernamentale, care oferă servicii educaţionale pentru adulţi.

mai mult

Cookie-Settings
YOU ARE LEAVING DVV INTERNATIONAL
Important notice: If you click on this link, you will leave the websites of DVV International. DVV International is not responsible for the content of third party websites that can be accessed through links. DVV International has no influence as to which personal data of yours is accessed and/or processed on those sites. For more information, please review the privacy policy of the external website provider.