Dialog între generații la 30 de ani de independență: Culegere de lucrări ale elevilor participanti în concurs, ediția 2021-2022

Volumul este o culegere a unor lucrări integrale și rezumate ale lucrărilor în format video, elaborate de către elevi din gimnaziile și liceele din Republica Moldova în cadrul proiectului de studiere a istoriei locale ”Concurs Istoric3.0”. Lucrarea poate fi descarcată aici

Învățarea și Educația Adulților în Republica Moldova: Cadrul legal, financiar și de guvernanță

Prezentul studiu își propune ca scop obținerea datelor suplimentare în domeniul învățării și educației adulților (segmentul formal și cel non-formal) pentru a identifica acele oportunități, care ar conduce la eficientizarea proceselor de dezvoltare a strategiei IEA pentru perioada 2022-2024.Studiul complet aici

Cercetarea trecutului sovietic: abordări conceptuale și revelații practice. Materiale-suport pentru profesori de istorie/ Исследование советского прошлого: концептуальные подходы и практические открытия. Материалы для преподавателей истории

Această lucrare este O CULEGERE de materiale didactice menite să vină în ajutor profesorilor de istorie în cadrul orelor de curs sau în cadrul activităților extracurriculare legate de studierea epocii sovietice. Autorii prezintă modele de activități, exemple practice, modele de surse și anumite repere metodologice.

Lucrarea în limba romana si rusa poate fi descarcata aici

Cum să diversificăm veniturile - ghidul participantului

Ceea ce face cea mai mare diferență dintre un antreprenor de succes și o persoană angajată sunt abilitățile pe care le posedă unii și alții, și, respectiv, traiectoria avansării in domeniul profesional.

In acest context, ghidul vine să pună accentele pe dezvoltarea abilităților primare esențiale,necesare pentru o trecere treptată de la statutul de angajat la cel de antreprenor independent (autoangajat / autoangajată).

Ghidul poate fi descărcat aici

Programul ”Relații constructive cu familia și grupul”

Acest program are drept scop dezvoltarea abilităților de relaționare pozitivă și eficientă în cadrul
grupului, familiei, în relația cu copiii.

OBIECTIVELE PROGRAMULUI
Prin acest program ne propunem să atingem următoarele obiective:
a) de a consolida noțiunile despre granițe, funcționalitate, parenting pozitiv, relații constructive, etc;
Programul poate fi descarcat ân limba română și rusă.

Ghid metodologic privind educația în penitenciare

Ghidul cuprinde o analiza a metodologiei privind educatia in penitenciare.

Autoarea cumulat conceptual anumite particularitati generale privind rolul si obiectivele educatiei in penitenciare si a oferit anumite concluzii care trebuie considerate drept preconditii pentru educatia in penitenciare. Ghidul poate fi descărcat aici:

 

Descoperiri în imediata apropiere: Sugestii metodologice pentru ghidarea elevilor în cercetarea istoriei locale

Autorii articolelor fac parte din comunitatea istoricilor din țară – cercetători și profesoride la diferite trepte de școală – care au convenit asupra unui efort conjugat de aîmpărtăși cu colegii de la gimnazii și licee diverse abordări testate în elucidarea unor aspecte mai nuanțate în predarea istoriei: alteritatea și acceptarea acesteia, atrocități (deportare, Holocaust, înfometare etc.) și modul de a depăși trauma, migrația ca fenomen istoric și efectele acesteia, reconciliere cu trecutul vitregit și multe alte manifestări și acțiuni, redate uneori sumar în manuale.

Manualul poate fi descarcat aici

Descoperim Eroi în localitate la noi: Culegere de lucrări ale participanților în concurs, ediția 2019-2020

Această lucrare este O CULEGERE de fragmente din cercetările elevilor, precum și a unor lucrări integrale, elaborate în cadrul proiectului de studiere a istoriei locale ”Concurs Istoric 2.0” desfășurat în perioada Iunie 2019-decembrie 2020.

Lucrarea poate fi descarcata aici

 

Ghid terapeutic pentru familii cu persoane dependente de substanțe psihoactive

Acest ghid conține informație utilă și atent structurată cu privire la depășirea dependenței de substanțe, rolul familiei în acest proces, modele lucrative și eficiente de a face față acestei probleme. Recuperarea este un proces destul de dificil. Iar membrii familiei sunt la fel de traumațizați de această experiență, și necesită mult timp pentru a reveni la o normalitate.
Azi poate fi cea mai bună zi ca să începeți drumul spre recuperare.

Versiunea în limbă romînă poate fi descarcată aici

Versiunea în limba rusă Терапевтическое руководство для семей с людьми зависимыми от психоактивных веществ, poate fi descărcată aici

Manual de recuperare, reintegrare și readaptare socială

Acest manual a fost elaborat, ținînd cont de necesitățile specifice, pe care le au oamenii aflați în detenție, și curînd vor fi eliberați din penitenciare.
Aici veți găsi multă informație practică cu privire la angajarea în cîmpul muncii, stabilirea unor scopuri de viață, identificarea propriilor valori, organizarea eficientă a propriului timp, și respectiv, și a propriei vieți.
Sperăm să-l găsiți util și eficient pentru a vă pregăti de viața dincolo de penitenciar.

Versiunea în limba română poate fi descarcată aici

Versiunea în limba rusă poate fi descarcată aici

Curriculum GlobALE pentru Educația Adulților

Această publicație prezintă programul Curriculum globALE, care definește cadrul calificării de bază a formatorilor din domeniul educației adulților din întreaga lume.

Publicația este disponibilă doar în limba română.

descarcă

Ghidul consultantului după principiul "De la egal la egal"

Manualul este un instrument de dezvoltare a abilităților în conformitate cu principiul "de la egal la egal" pentru persoanele care trăiesc cu HIV și grupurile-cheie vulnerabile la HIV.

Publicația este în două versiuni: română și rusă.

/fileadmin/files/eastern-neighbors/publications_Moldova/Guide_rom_De_la_egal_la_egal.pdfDescarcă versiunea română

/fileadmin/files/eastern-neighbors/publications_Moldova/Guide_ru_De_la_Egal_la_egal.pdfDescarcă versiunea rusă

Ghid de proiectare a activităților de formare în educația adulților

O publicație apărută din experiența unor specialiști în educația adulților, axată pe explicații succinte, strategii, metode, tehnici.

Publicația este în limba română.

/fileadmin/files/eastern-neighbors/publications_Moldova/DVV_ghid_varianta_finala.pdfdescarcă

Pasiunea ca sursă de venit

Publicația are drept scop formarea și motivarea adulților pentru folosirea timpului liber și a pasiunii în asigurarea unei surse suplimentare de venit.

Publicația este în limba română.

descarcă

Nu-i timp pentru a îmbătrîni

Ghid metodic pentru activități de învățare cu adulții seniori. Destinatarii ghidului metodic respectiv sunt formatorii, asistenții sociali, medicii, reprezentanții instituțiilor de cultură și mulți alții care se ocupă de educația persoanelor în etate.

descarcă

Biblioteca Sătească - Furnizor de EA

Exemple de servicii educaționale oferite de către bibliotecile publice din r-ul Rîșcani pentru reintegrarea socială și profesională a adulților.

Publicația este în ambele versiuni: engleză și română. 

descarcă

Dialogul Generațiilor

Un proiect care aduce lecțiile trecutului mai aproape de generațiile tinere. O publicație despre activități comunitare de istorie orală în cheia educației adulților în localitățile din Moldova. 

Publicația este în ambele versiuni: engleză și română.

descarcă

...fără bariere

O publicație despre gîndurile, greșelile, doleanțele unor deținuți încadrați în proiectul „Reintegrarea deţinuţilor vulnerabili prin asigurarea accesului la educaţie.”

Publicația este în limba rusă.

descarcă

Studiu despre Educația Adulților în Moldova

Studiul realizat în 2014 arată situația educației adulților în Moldova.

Publicația este în ambele limbi: engleza și româna.

descarcă

Istorie și identitate

Reflecții în cadrul Rețelei de istorie a organizației DVV International. Proiectele din cartea de față încearcă nu doar să susțină reconcilierea (ex. dintre Armenia și Turcia) sau edificarea cu succes a unor națiuni (ex. Proiectele din Uzbekistan) la nivel de învățare și predare, ci, de asemenea, să dezvolte un anumit grad de empatie, fapt care adaugă întregii abordări educaționale o trăsătură foarte specifică și individuală cu privire la participanți.

 descarcă

Educația europeană a adulților în afara UE

Niciodată nu e prea tîrziu să înveți – acesta este sloganul Uniunii Europene referitor la educația adulților, care poate servi la fel de bine pentru această publicație. Această carte este destinată factorilor de decizie în politică, economie și societate în general. Ea oferă  o descriere realistă a stării de fapt, cu neajunsurile ei, pe de o parte, și cu oportunitățile de schimbare, pe de altă parte.

 descarcă

Cookie-Settings
YOU ARE LEAVING DVV INTERNATIONAL
Important notice: If you click on this link, you will leave the websites of DVV International. DVV International is not responsible for the content of third party websites that can be accessed through links. DVV International has no influence as to which personal data of yours is accessed and/or processed on those sites. For more information, please review the privacy policy of the external website provider.