Curriculum GlobALE pentru Educația Adulților

Această publicație prezintă programul Curriculum globALE, care definește cadrul calificării de bază a formatorilor din domeniul educației adulților din întreaga lume.

Publicația este disponibilă doar în limba română.

descarcă

Ghidul consultantului după principiul "De la egal la egal"

Manualul este un instrument de dezvoltare a abilităților în conformitate cu principiul "de la egal la egal" pentru persoanele care trăiesc cu HIV și grupurile-cheie vulnerabile la HIV.

Publicația este în două versiuni: română și rusă.

fileadmin/files/eastern-neighbors/publications_Moldova/Guide_rom_De_la_egal_la_egal.pdfDescarcă versiunea română

fileadmin/files/eastern-neighbors/publications_Moldova/Guide_ru_De_la_Egal_la_egal.pdfDescarcă versiunea rusă

Ghid de proiectare a activităților de formare în educația adulților

O publicație apărută din experiența unor specialiști în educația adulților, axată pe explicații succinte, strategii, metode, tehnici.

Publicația este în limba română.

fileadmin/files/eastern-neighbors/publications_Moldova/DVV_ghid_varianta_finala.pdfdescarcă

Pasiunea ca sursă de venit

Publicația are drept scop formarea și motivarea adulților pentru folosirea timpului liber și a pasiunii în asigurarea unei surse suplimentare de venit.

Publicația este în limba română.

descarcă

Biblioteca Sătească - Furnizor de EA

Exemple de servicii educaționale oferite de către bibliotecile publice din r-ul Rîșcani pentru reintegrarea socială și profesională a adulților.

Publicația este în ambele versiuni: engleză și română. 

descarcă

Dialogul Generațiilor

Un proiect care aduce lecțiile trecutului mai aproape de generațiile tinere. O publicație despre activități comunitare de istorie orală în cheia educației adulților în localitățile din Moldova. 

Publicația este în ambele versiuni: engleză și română.

descarcă

Studiu despre Educația Adulților în Moldova

Studiul realizat în 2014 arată situația educației adulților în Moldova.

Publicația este în ambele limbi: engleza și româna.

descarcă