Sate creative – oameni care schimbă viitorul

Educația joacă un rol esențial în combaterea sărăciei și asigurarea creșterii economice durabile. Însă pentru a valorifica această oportunitate este necesar de asigurat atât un acces echitabil la serviciiile de educație, cât și calitatea adecvată a acestora.  Dar, din cauza posibilităţilor materiale reduse, mai ales in zona rurală, persoanele din categoriile defavorizate, au accesibilitate redusă la  programe de educație oferite de structurile de stat. În acest context, o potențială soluție a situației date, este organizarea serviciilor de formare a adultilor prin crearea și dezvoltarea Centrelor de Educatie a Adulților (CEA) în localitățile rurale.

Proiectul „Sate creative – oameni care schimbă viitorul,” implementat de AO „Moștenitorii” și finanțat de DVV International Moldova, continuă al doilea an în comunitățile din r-ul Glodeni. Acesta își are ca scop consolidarea rolului educației adulților în societate: în dezvoltarea bunăstării la nivel de raion, comunitate si la nivel personal prin intermediul CEA în bază de biblioteci.

Pe parcursul derulării proiectului, bibliotecarii interesați vor beneficia de instruiri în domeniul scrierii/gestiunii proiectelor, marketing creativ la nivel personal și instituțional, precum și vor afla despre principiile unei comunicări persuasive cu partenerii comunitari. Pentru aplicarea cunoștințelor în practică, se va organiza un concurs de mini-granturi. În bază competitivă,  fiecare din cele 5 CEA selectate, de comun acord cu beneficiarii locali, va decide ce cursuri de instruire vor fi desfășurate în localitate.

Programele de educație a adulților vor crea forță de muncă competitivă și vor spori activismul civic la nivel comunitar. De asemenea, cursurile de instruire vor forma anumite abilități și competențe beneficiarilor în domeniul ales, ceea ce va duce la creșterea lor personală și profesională.

Cookie-Settings
YOU ARE LEAVING DVV INTERNATIONAL
Important notice: If you click on this link, you will leave the websites of DVV International. DVV International is not responsible for the content of third party websites that can be accessed through links. DVV International has no influence as to which personal data of yours is accessed and/or processed on those sites. For more information, please review the privacy policy of the external website provider.