Parteneriat pentru educație și reintegrare a consumatorilor de substanțe psiho-active și persoanelor HIV-pozitive

Proiect inițiat și implementat de către Asociația Obștească "Viata Noua" în colaborare cu DVV International Moldova în Penitenciarul nr. 4 – Cricova, Penitenciarul nr. 15, Cricova, Penitenciarul nr.3, Leova, Comunitatea Terapeutică din s. Berezchi, Anenii Noi. Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității vieții consumatorilor de substanțe psiho-active și persoanelor HIV-pozitive.  

mai mult...

Centrul de învățare „Inspirație”

Proiect inițiat și implementat de către Asociația Obștească "Altair-Z" în colaborare cu DVV International Moldova în mun Bălți. Proiectul se axează pe rezolvarea problematicii angajării persoanelor dezavantajate în cîmpul muncii și a socializării acestora și are ca scop formarea și motivarea acestor persoane pentru a-și folosi timpul liber în asigurarea unei surse proprii de venit și în stabilirea relațiilor interumane. 

mai mult...

Autoangajarea tinerelor prin valorificarea perspectivelor turistice

Oportunități de angajare reduse, în special în zonele rurale și starea generală de apatie a cetățenilor a dus la dezvoltarea unui Proiect de către Asociația Obștească "Pro Comunitate Băhrinești"  în colaborare cu DVV International Moldova în localitățile adiacente comunității Mărculești, r-nul Florești. Obiectivul proiectului este abilitarea a 20 tinere femei neangajate din s. Băhrinești r. Florești cu competente 

mai mult...

Consolidarea retelei centrelor rurale pentru Eucatia adultilor din raionul Riscani

Accesul și diversitatea programelor educaționale de calitate sunt elemente importante în edificarea unui sistem de educație a adulților, care ar trebui să fie asigurat în comunitățile rurale. Proiectul pilot a fost implementat anul trecut de către ONG-ul "Moștenitorii" în colaborare cu DVV International Moldova întru consolidarea  

mai mult...

Datina omului cu învățătură

Educația profesională în afara colegiilor profesionale și instituțiilor de învățământ tradițional este, de asemenea, posibilă și oferă o curriculă mai adaptată nevoilor și cerințelor beneficiarilor cu materialul teoretic combinat cu activitățile practice. Proiectul a care a fost elaborat și este implementat de către Asociația Obștească “Filantropia Creștină” în colaborare cu DVV International Moldova, în orașul Orhei  

mai mult...

Crearea oportunităților de educație a adulților - premiză pentru dezvoltarea comunitară locală

Cetățenia activă este o condiție necesară într-o societate democratică, care ar trebui să fie susținută de instituții publice și de alte structuri, inclusiv ONG-uri. Contribuirea la creșterea gradului de conștientizare a autorităților locale privind cultura participativă a cetățenilor și contribuirea la dezvoltarea abilităților de competitivitate ale cetățenilor pe piața forței de muncă este obiectivul pe două niveluri al proiectului inițiat de ONG-ul "Inteco", în parteneriat cu DVV International Moldova, în s. Colibasi, raionul Cahul.

mai mult...

Contribuții la profesionalizarea specialiștilor în educația adulților

Educația non-formală care reprezintă o oportunitate pentru dezvoltarea personală și profesională a unui segment critic de populație este insuficient valorificată în contextul R. Moldova, ceea ce prejudiciază calitatea resurselor umane și capacitatea de integrare profesională eficientă într-o societate în continuă schimbare.

mai mult...

Dezvoltarea rețelei de actori EA in sudul Republicii Moldova

Una din problemele sesizate în ultimii ani în raionul Cahul şi regiunea de sud a republicii Moldova este promovarea redusă a domeniului de Educaţie a Adulţilor şi a Educaţiei pe Întreg Parcursul Vieţii ca oportunitate pentru soluţionarea diferitelor probleme sociale: accesul la piaţa forţei de muncă şi 

mai mult...

 


Cookie-Settings
YOU ARE LEAVING DVV INTERNATIONAL
Important notice: If you click on this link, you will leave the websites of DVV International. DVV International is not responsible for the content of third party websites that can be accessed through links. DVV International has no influence as to which personal data of yours is accessed and/or processed on those sites. For more information, please review the privacy policy of the external website provider.