Contribuții la profesionalizarea specialiștilor în educația adulților

Educația non-formală care reprezintă o oportunitate pentru dezvoltarea personală și profesională a unui segment critic de populație este insuficient valorificată în contextul R. Moldova, ceea ce prejudiciază calitatea resurselor umane și capacitatea de integrare profesională eficientă într-o societate în continuă schimbare.

Cu toate că la etapa actuală în Republica Moldova există mai multe instituții implicate în educația adulților, semnalăm o insuficiență de prestatori de servicii la nivel local și regional, inclusiv de practicieni profesionalizați în domeniu. Acest fapt este recunoscut și de stat, regăsindu-se în programe guvernamentale (ex. Strategia Educația 2020). Obiectivul specific 1.5. vizează ”Extinderea şi diversificarea sistemului de învăţare pe tot parcursul vieţii, astfel încît, pînă în 2020, 10% din populaţia adultă (25-64 ani) să participe la programe de instruire” printr-un șir de acțiuni prioritare, inclusiv Dezvoltarea cadrului normativ privind educaţia adulţilor în context European; Dezvoltarea mecanismelor de finanţare a sistemului de învăţămînt pentru adulţi; Facilitarea dezvoltării programelor de formare pe tot parcursul vieţi, cu prioritate pentru dezvoltarea competenţelor-cheie: digitale, antreprenoriale, lingvistice, interculturale şi alte competenţe noi, solicitate de piaţa muncii.

Centrul de Educație PRO Didactica și DVV International Moldova au inițiat proiectul „Contribuții la profesionalizarea practicienilor în educația adulților” care are scopul de a contribui la creșterea capacităților și lărgirea comunității de formatori care activează sau intenționează să desfășoare activități în domeniul  educației non-formale a adulților în Republica Moldova.

Depășirea problemei educației non-formale poate fi realizată prin diverse modalități, inclusiv formarea formatorilor locali, elaborarea materialului de suport, consolidarea comunității formatorilor locali și naționali. În calitate de grup țintă vor fi persoane interesate să se dezvolte ca formatori locali în educația adulților, prestatori de servicii pentru adulti, delegate de ONGuri din zona de sud și nord, preponderent raioanele Cahul, Rîșcani/Bălți, formatori  cu experiență (Trainers of Trainers), conceptori de materiale didactice și metodologie în EA, Membri ai Clubului Formatorilor coagulat de CE ProDidactica. 

Cookie-Settings
YOU ARE LEAVING DVV INTERNATIONAL
Important notice: If you click on this link, you will leave the websites of DVV International. DVV International is not responsible for the content of third party websites that can be accessed through links. DVV International has no influence as to which personal data of yours is accessed and/or processed on those sites. For more information, please review the privacy policy of the external website provider.