Educaţie ecologică - educaţie pentru viaţă

”Educaţie ecologică - educaţie pentru viaţă” a fost în 2015 crezul Centrului de Orientare si Promovare Europeană ”Dialog”(COPE ”Dialog”) din Chișcăreni, Sîngerei. Proiectul a fost conceput ca o îmbinare între stagii de formare a adulților și mobilizare comunitară pentru promovarea educației ecologice. Inițiativa a cuprins comuna Chișcăreni propriu-zisă precum și cinci localități din vecinătate, situate pe cursul râului Ciuluc: Mărăndeni, Tăura Veche, Slobozia Chişcăreni, Iezărenii Vechi și Ciuciueni și a implicat circa 100 participanți în diverse activități.

mai mult... 

Crearea și dezvoltarea platformei regionale in Educatia Adulților în partea de nord a Republicii Moldova

Crearea și dezvoltarea platformei regionale in Educatia Adulților în partea de nord a Republicii Moldova este un imperativ în contextul în care educația adulților este un fenomen în devenire, iar prestatorii de servicii se axează mult pe propria intuiție și mai puțin pe schimb de experiență cu colegii de breaslă. Întrucît întrunirile cu organizațiile din zona de nord a țării au relevat nevoia de comunicare mai intensă și dezvoltare organizațională pe diverse dimensiuni, asociația ”Pro Business Nord” (PBN) și-a asumat rolul de facilitator al unor astfel de întruniri periodice. Inițiativa a condus la sinergizarea eforturilor cu alte rețele de ONG-uri: organizatii de mediu, Uniunea pentru prevenirea HIV/SIDA și reducerea riscurilor si alte structuri locale si regionale.

 mai mult...

Dezvoltarea bibliotecilor publice din raionul Riscani in Centre de Educație a Adulților

Dezvoltarea bibliotecilor publice din raionul Riscani in Centre de Educație a Adulților reprezință o inițiativă curajoasă a ONG ”Moștenitorii” din Bălți de a remodela munca instituțiilor publice spre modernitate și înnoire. S-a pornit de la premisa că o instituție se reînnoiește, dacă personalul acesteia își dorește schimbarea. De aceea în prima etapă a proiectului în 2014, s-a insistat mult pe stagii de formare cu accent pe motivare și lărgirea orizontului de așteptări și de proximă dezvoltare profesională și instituțională. După mai multe întruniri, bibliotecarilor li s-a oferit posibilitatea de a identifica și lansa activități de educație a adulților în cadrul comunităților. Cele 8 proiecte-pilot au constituit un prim pas spre independență în acțiune și inovare a serviciilor.

 

mai mult...

Reintegrarea deținuților vulnerabili prin asigurarea accesului la educație

AO „Viața Nouă” – organizație specializată în acordarea asistenței consumatorilor de droguri și persoanelor diagnosticate cu HIV/SIDA a lansat în 2015 o inițiativă educațională inedită – asistență socio-psihologică a deținuților vulnerabili prin stagii de informare, consiliere și art-terapie. Pentru implementarea inițiativei, organizația a negociat cu 3 instituții penitenciare în crearea condițiilor pentru desfășurarea ședințelor și a asigurat buna desfășurare a activităților. Deși fiecare dintre ședințe a întrunit cîte 20-30 participanți, numărul cumulat al persoanlor care au participat în proiect este de peste 70 persoane.

mai mult...

Azi șomer - mâine angajator

În 2015 Centrul Regional de Dezvoltare Socio-Economică din Cahul a fost în al doilea an de colaborare cu DVV International Moldova. Crezul organizației este că formarea abilităților de înțelegere a liberei inițiative și de motivare antreprenorială schimbă modul de gîndire a persoanelor dezavantajate prin stimularea la acțiuni mai active și căutarea mai creativă a posibilităților de desfășurare a unei activități aducătoare de rezultate, inclusiv de ordin social-economic. Peste 70 persoane neangajate la începutul stagiului au fost antrenate în ședințe tematice care au avut ca obiectiv o evoluție de la simplu la compus, inclusiv:  elaborarea unui CV competitiv, abilități de prezentare într-un interviu de angajare, lansarea unei activități de sine stătătoare, elaborarea unui plan de afaceri și obținerea resurselor financiare.

mai mult... 

Omul cu învățătură

Asociația umanitară „Filantropia Creștină” este o organizație comunitară din Orhei care în 2015 a adăugat o nouă dimensiune activității sale – lansarea comunității ”Omul cu învățătură”. Organizația a implementat un proiect de scurtă durată prin care și-a propus să sensibilizeze adulții din oraș -  atît de vîrstă activă, cît și seniori – asupra faptului că învățarea este o nevoie pentru fiecare la orice vîrstă. Activitatea a demarat cu o amplă întrunire, desfășurată în biblioteca publică din oraș și a continuat cu ședințe tematice, desfășurate de către un psiholog, care a încercat să demonstreze prin exemple practice potențialul de schimbare a omului și de evoluție a relațiilor umane.

mai mult... 

Cookie-Settings
YOU ARE LEAVING DVV INTERNATIONAL
Important notice: If you click on this link, you will leave the websites of DVV International. DVV International is not responsible for the content of third party websites that can be accessed through links. DVV International has no influence as to which personal data of yours is accessed and/or processed on those sites. For more information, please review the privacy policy of the external website provider.