Azi șomer - mâine angajator

În 2015 Centrul Regional de Dezvoltare Socio-Economicădin Cahul a fost în al doilea an de colaborare cu DVV International Moldova. Crezul organizației este că formarea abilităților de înțelegere a liberei inițiative și de motivare antreprenorială schimbă modul de gîndire a persoanelor dezavantajate prin stimularea la acțiuni mai active și căutarea mai creativă a posibilităților de desfășurare a unei activități aducătoare de rezultate, inclusiv de ordin social-economic. Peste 70 persoane neangajate la începutul stagiului au fost antrenate în ședințe tematice care au avut ca obiectiv o evoluție de la simplu la compus, inclusiv:  elaborarea unui CV competitiv, abilități de prezentare într-un interviu de angajare, lansarea unei activități de sine stătătoare, elaborarea unui plan de afaceri și obținerea resurselor financiare. Efectele proiectului presupun nu doar sporirea completivității de potențial angajat pentru obținerea unui loc de muncă, ci și asumarea unor responsabilități de auto-angajare sau chiar lansarea unei mici afaceri.

 

Structura proiectului a fost probată anterior și în alte inițiative ale organizației și, de asemenea, s-a urmărit o sinergie cu alte proiecte similare. Stagiile de formare propriu-zise au inclus o serie de module de formare, suplimentate de sesiuni de consiliere și consultanță, precum și asigurarea conexiunii cu programe naționale de finanțare și susținere a  micilor afaceri: HERA INTERNATIONAL, PNAET, PARE 1+1, IFAD şi FIDA 6.

 

Proiectul ”Azi șomer - mâine angajator” a constituit o colaborare fructuoasă cu Agențiile teritoriale de Ocupare a Forței de Muncă (AOFM) din 3 raioane din zona de sud a țării: Cahul, Cantemir și Leova. Organizația a conlucrat cu AOFM-urile atît în selectarea potențialilor participanți la proiect, cît și în derularea stagiilor de formare pentru a asigura o mai bună înțelegere a realităților și a identifica soluțiile optime pentru fiecare beneficiar în parte. În plus, proiectul a asigurat o bună circulație a informației și a promovat istoriile de succes din mediul unor beneficiari care au reușit să lanseze afaceri și să își schimbe condiția de la șomeri la mici întreprinzători cu afaceri de perspectivă.  

Cookie-Settings
YOU ARE LEAVING DVV INTERNATIONAL
Important notice: If you click on this link, you will leave the websites of DVV International. DVV International is not responsible for the content of third party websites that can be accessed through links. DVV International has no influence as to which personal data of yours is accessed and/or processed on those sites. For more information, please review the privacy policy of the external website provider.