Educaţia Adulţilor începe cu Mine

Una din problemele identificate de AO AZI este necunoaşterea de către cetăţeni a drepturilor sale, în special de către persoanele cu dizabilităţi şi părinţii lor, persoanele în vârstă/pensionate, social-vulnerabile, și persoane deţinute. În proiectul implementat în an. 2017 s-a constatat că oamenii îşi doresc să înveţe, ştiu să identifice problemele, găsească soluţii, surse financiare şi umane pentru rezolvarea lor, sunt susţinuţi de APL.

Totodată, se constată că localităţile rurale se confruntă cu diverse probleme – oamenii sunt derutaţi, nu au surse financiare pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă, situaţia social-economică din ţara influenţează negativ în primul rând localităţile rurale. Cei mai afectaţi sunt persoanele din categoriile social-vulnerabile şi anume: persoane fără un loc stabil de muncă, migranţii reîntorşi care nu-şi găsesc un loc de muncă, femeile, persoane cu dizabilităţi, persoanele în vârstă. Aceste categorii de persoane sunt cele mai vulnerabile, sunt pe listele APL în aşteptarea ajutoarelor sociale, sunt mereu nemulţumiţi – şi astfel de cetăţeni, din păcate, sunt în majoritate în localităţile rurale.

Experiența din proiectul anterior a demonstrat că pedagogii, bibliotecarii, primarii, asistenţii sociali, lucrătorii caselor de cultură sunt o resursă importantă în comunitate, sunt  mesageri ai schimbării, prin implicarea lor pot schimba atitudini, mentalități, pot motiva cetăţenii să înveţe. În proiectul „Educația Adulţilor începe cu Mine,” se propune continuarea instruirii cetăţenilor din localităţile rurale în domeniul drepturilor omului, promovarea educaţiei adulţilor ca element esenţial în dezvoltarea cetăţenilor de către echipa AO „AZI”. Pentru asigurarea unei continuități, AO „AZI” îşi propune să presteze servicii cu plată pentru servicii de xerox-copiere și consultații juridice pentru persoane fizice şi juridice.

La fel, AO „AZI”  va continua formarea  persoanelor cu influenţă din 6 localităţi din rn. Cahul și rn. Cantemir - bibliotecari, asistenţi sociali, pedagogi - în domeniul drepturilor omului, ca ei la rândul lor, să disemineze informaţia în localităţile de unde vin. Astfel, se va promova educația adulților (EA) și învățării pe tot parcursul vieții (LLL), va pune în valoare potenţialul uman din localităţi, va încuraja implicarea cetățenilor în rezolvarea problemelor comunitare.  

În cadrul acestui proiect, AO „AZI” îşi propune să iniţieze o serie de acţiuni: cursuri  de instruire şi formare de capacităţi în domeniul drepturilor omului, ateliere de lucru, ședinţe de lucru locale, vor fi sensibilizaţi actori comunitari importanţi în EA, vor fi identificate idei de la actorii comunitari care pot contribui la buna desfăşurare şi durabilitate a proiectului.

Cookie-Settings
YOU ARE LEAVING DVV INTERNATIONAL
Important notice: If you click on this link, you will leave the websites of DVV International. DVV International is not responsible for the content of third party websites that can be accessed through links. DVV International has no influence as to which personal data of yours is accessed and/or processed on those sites. For more information, please review the privacy policy of the external website provider.