Consolidarea eforturilor în crearea Centrelor de educație în penitenciare

Pe parcursul anului 2019 A.O. „Initiativa Pozitivă” va continua colaborarea cu DVV International Moldova și va implementa un nou proiect. Scopul proiectului este crearea unui model de Centru de educație a deținuților pe lângă instituțiile penitenciare și Comunității terapeutice Catharsis întru îmbunătățirea calității vieții deținuților și sporirea nivelului de reintegrare psiho-socială.

Studiile recente și analiza necesităților de instruire arată că persoanele deținute în instituțiile penitenciare, mai ales cei din categoriile vulnerabile de populație (consumatori de droguri, HIV-pozitivi, infectați cu hepatite virale B,C) au necesitate sporită de a se implica în activități de educație.

Pe parcursul implementării proiectului A.O. „Inițiativa Pozitiva” se va axa pe următoarele obiective:

 • Dezvoltarea și implementarea programelor de educație non-formală în penitenciare;
 • Dezvoltarea posibilităților de auto-gestiune a programelor de instruire în cadrul Comunității terapeutice Catharsis;
 • Promovarea unor modele inovative de educație în penitenciare prin consolidarea colaborării cu personalul penitenciar.

În anul 2019, Asociația va desfășura următoarele cursuri într-un șir de instituții penitenciare, precum și Comunitatea terapeutică Catharsis:

 • Programul de instruire privind reintegrarea psiho-socială
 • Programul de instruire antreprenorială și mentorat
 • Programul de instruire a consultanților după principiul de la egal la egal
 • Advocacy și planificare cu personalul penitenciar
 • Programul e-learning „Educație pentru sănătate”

În urma realizării proiectului este așteptat următorul impact:

 • Organizarea în cadrul fiecărei instituții penitenciare a unui Centru de educație, complementat cu programe educaționale, instruiri formale și non-formale;
 • Consolidarea Centrului de educație a adulților în cadrul Comunității terapeutice Catharsis din Penitenciarul nr. 9 – Pruncul;
 • Trecerea unor programe de instruire din cadrul Comunității terapeutice la auto-gestiune;
 • Dezvoltarea businessului social și integrarea rezidenților deținuți pe piața muncii;
 • Integrarea pe piața muncii a rezidenților eliberați din detenție în calitate de consultanți de la egal la egal;
 • Consolidarea relațiilor cu personalul penitenciar și promovarea unor noi modele de educație în penitenciare.

Proiectul este finanţat din bugetul federal al Germaniei  - BMZ- Ministerul Federal pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.

 

 

Cookie-Settings
YOU ARE LEAVING DVV INTERNATIONAL
Important notice: If you click on this link, you will leave the websites of DVV International. DVV International is not responsible for the content of third party websites that can be accessed through links. DVV International has no influence as to which personal data of yours is accessed and/or processed on those sites. For more information, please review the privacy policy of the external website provider.