Responsabilizați prin educație

Experiența AO „Inițiativa Pozitivă” în reabilitarea și resocializarea grupurilor vulnerabile de populație - consumatori de substanțe psiho-active, persoane HIV-infectate, persoane cu risc sporit de infectare 

mai mult

Datină veche - perspective noi

În proiectul de educație a adulților numit „DATINA” implementat de Asociația Umanitară „Filantropia Creștină”, cu susținerea AO DVV International Moldova, într-un răstimp de 2 ani: 2016 – 2017, peste 60 de persoane au fost instruite în profesia de „cusător”

mai mult

Educaţia Adulţilor începe cu Mine

Una din problemele identificate de AO AZI este necunoaşterea de către cetăţeni a drepturilor sale, în special de către persoanele cu dizabilităţi şi părinţii lor, persoanele în vârstă/pensionate, social-vulnerabile, și persoane deţinute.

mai mult

CEA Căușeni: educație pentru performanță

Diferite categorii de persoane adulte  din zona Căușeni au anumite priorități de învățare. Astfel, tinerii adulți cu parcurs educațional întrerupt sau tinerii cu capacitate modestă de achitare a studiilor solicită suport în elaborarea planului de inițiere a activităților generatoare de venit

mai mult

Educația pentru promovarea potențialului turistic

Deși s. Chiscăreni, r-ul Sîngerei are un potențial bogat pentru dezvoltarea turismului, acesta nu este valorificat la nivelul corespunzător.

mai mult

Numai învățând la orice vârstă, trăim activ, cu demnitate

Studiul efectuat la nivelul localităților zonei Edineț a arătat ca numărul persoanelor vârstnice, care practicau anumite meșteșuguri s-a redus considerabil, iar vârstnicii de azi mai poartă în suflet obiceiurile și tradițiile neamului și suferă fiind conștienți ca ele dispar cu timpul.

mai mult

Seniori activi la puterea a Treia

Grija faţă de păturile social-vulnerabile rămâne a fi una din cele mai importante în comunitate. Orăşelul Mărculești, Floreşti găzduieşte mai multe grupuri social–vulnerabile, cel mai reprezentativ fiind cel al persoanelor în etate.

mai mult

LA NOI: cu și pentru seniori

Sinteza sondajului realizat recent în comunitatea Băhrinești, r-ul Florești, cu participarea a 100 de persoane în vârstă, a relevat faptul că circa 70% din aceștia nu cunosc noțiunea de îmbătrânire activă și metodele de îmbătrânire activă, consideră că bătrânețea este hotărâtoare și finalizează activismul și sănătatea persoanei.

mai mult

Sate creative – oameni care schimbă viitorul

Educația joacă un rol esențial în combaterea sărăciei și asigurarea creșterii economice durabile. Însă pentru a valorifica această oportunitate este necesar de asigurat atât un acces echitabil la serviciiile de educație, cât și calitatea adecvată a acestora.

mai mult

Cookie-Settings
YOU ARE LEAVING DVV INTERNATIONAL
Important notice: If you click on this link, you will leave the websites of DVV International. DVV International is not responsible for the content of third party websites that can be accessed through links. DVV International has no influence as to which personal data of yours is accessed and/or processed on those sites. For more information, please review the privacy policy of the external website provider.