Comunități de succes – prin educație

Proiectul ”Comunități de succes – prin educație” este un proiect implementat de Asociația Psihologilor Tighina (APT) care se va desfășura în raionul  Căușeni în următoarele localități-țintă: s.Cîrnățeni, s.Cîrnățenii Noi, or.Taraclia, s.Ciuflești, s.Fîrlădeni, s.Hagimus, s.Ursoaia și or. Căușeni

Scopul proiectului este sporirea accesului la instruire a persoanelor din categoriile social-vulnerabile și promovarea activismului civic prin implementarea programelor de educație non-formală.

Experiența APT în diverse proiecte educaționale profilează anumite priorități și necesități de învățare care parvin de la beneficiarii proiectelor, printre care tinerii adulți cu parcurs educațional întrerupt, supraviețuitoarele violenței în familie, mamele solitare, șomerii. În urma studierii necesităților de învățare a beneficiarilor s-au identificat următoarele aspecte: autocunoaștere și relaționare în familie, în colectivul de muncă, în cercul de prieteni; menaj; generare de venit; îngrijire și educație a copiilor; profesionalizare, etc.

Reieșind din aceste necesități de învățare, echipa APT va oferi pentru persoanele în dificultate următoarele cursuri:

  • Curs de dezvoltare personală
  • Curs ”Magie în bucătărie”
  • Curs de reparație manuală a vestimentației
  • Curs de profesionalizare
  • Curs "Buna guvernare - pilonul dezvoltării comunitare”
  • Curs ”Universul pasiunilor mele”
  • Curs de cusătorie
  • Curs "Competențe digitale pentru fiecare”
  • Curs de educație parentală
  • Școala de vară pentru tinerii lideri comunitari

În urma acestora, beneficiarii proiectului își vor spori abilitățile de relaționare, competențele de a eficientiza menajul, educația copiilor, identificarea unui loc de muncă etc. În rezultat, aceștia vor obține mai multă încredere, competență și putere de decizie ca să-și redreseze situația de dificultate socială care persistă, să facă față diverselor provocări cotidiene. Pe lângă acestea,  echipa APT va motiva APL-urile locale să coopereze cu CEA în soluționarea problemelor de interes comunitar.

Proiectul este  finanţat din bugetul federal al Germaniei - BMZ- Ministerul Federal pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.

 

 

 

Cookie-Settings
YOU ARE LEAVING DVV INTERNATIONAL
Important notice: If you click on this link, you will leave the websites of DVV International. DVV International is not responsible for the content of third party websites that can be accessed through links. DVV International has no influence as to which personal data of yours is accessed and/or processed on those sites. For more information, please review the privacy policy of the external website provider.