CEA Căușeni: educație pentru performanță

Diferite categorii de persoane adulte  din zona Căușeni au anumite priorități de învățare. Astfel, tinerii adulți cu parcurs educațional întrerupt sau tinerii cu capacitate modestă de achitare a studiilor solicită suport în elaborarea planului de inițiere a activităților generatoare de venit pe care ar putea să le gestioneze în comunitate/la domiciliu. Supraviețuitoarele violenței în familie, mamele solitare își doresc formare profesională pentru a obține o calificare și a fi mai competitive pe piața muncii. Tinerii adulți își doresc abilități de autocunoaștere și relaționare în familie, în colectivul de muncă, cercul de prieteni. Interesul sporit pentru activitățile de voluntariat în societate identifică necesitatea instruirii și consultanței în realizarea acțiunilor de voluntariat în comunitate.

Proiectul “CEA Căușeni: educație pentru performanță abordează,” inițiat de AO “Asociația Psihologilor Tighina” în an. 2018, răspunde în mare parte nevoilor de învățare ale adulților de diferite vârste din familii socio-vulnerabile, aceștia fiind motivați să învețe pentru a deveni mai competitivi, flexibili, apți să ia decizii independente pe diferite segmente ale vieții personale și profesionale. În alt sens, în intenția Centrului de Educație a Adulților (CEA) Căușeni de a realiza un spectru variat de activități de instruire la diverse capitole pentru diverși beneficiary, se va realiza un curs de formare de formatori. Obținând statutul de formator local, aceștia vor activa în cadrul actualului și a ulterioarelor proiecte ale CEA Căușeni, precum și în cadrul altor proiecte implementate de către Asociația Psihologilor Tighina.

Astfel, conform planului de implementare, CEA va desfășura un program de dezvoltare personală, marketing personal, abilitare economică pentru inițierea activităților generatoare de venit, cursuri de inițiere în tehnologiile informaționale pentru familiile tinere și tinerii adulți în dificultate. În rezultat, aceștia vor obține mai multă încredere, competență și putere de decizie ca să-și redreseze situația de dificultate socială în care persistă, să obțină un loc de muncă, să facă față diverselor provocări cotidiene. Proiectul va contribui la consolidarea competențelor personale, sociale, profesionale ale beneficiarilor, va facilita crearea unei baze de formatori locali ai CEA Căușeni, va aborda constructiv și creativ solicitările crescânde ale beneficiarilor conform intereselor acestora, va motiva APL-urile locale să coopereze cu CEA în soluționarea problemelor de interes comunitar.

Cookie-Settings
YOU ARE LEAVING DVV INTERNATIONAL
Important notice: If you click on this link, you will leave the websites of DVV International. DVV International is not responsible for the content of third party websites that can be accessed through links. DVV International has no influence as to which personal data of yours is accessed and/or processed on those sites. For more information, please review the privacy policy of the external website provider.