Crearea și dezvoltarea platformei regionale in Educatia Adulților în partea de nord a Republicii Moldova

Crearea și dezvoltarea platformei regionale in Educatia Adulților în partea de nord a Republicii Moldova este un imperativ în contextul în care educația adulților este un fenomen în devenire, iar prestatorii de servicii se axează mult pe propria intuiție și mai puțin pe schimb de experiență cu colegii de breaslă. Întrucît întrunirile cu organizațiile din zona de nord a țării au relevat nevoia de comunicare mai intensă și dezvoltare organizațională pe diverse dimensiuni, asociația ”Pro Business Nord” (PBN) și-a asumat rolul de facilitator al unor astfel de întruniri periodice. Inițiativa a condus la sinergizarea eforturilor cu alte rețele de ONG-uri: organizatii de mediu, Uniunea pentru prevenirea HIV/SIDA și reducerea riscurilor si alte structuri locale si regionale.

 

Catalizatori ai dezvoltării organizaționale pentru structurile societății civile, interesate de educația adulților, au fost experți în diverse domenii, care au desfășurat sesiuni de formare pentru consolidarea potentialului pentru un numar cumulat de 91 activiști civici. Experiența cu care au venit în program participanții a fost foarte diferiă, însă prin îmbinarea tehnicilor de training cu schimbul de experiență au avut de profitat toți cei prezenți. Au fost și participanți care au venit aproape la toate întrunirile. Însă de fiecare dată cercul celor interesați s-a lărgit, astfel încât spre sfârșitul perioadei de implementare se cristalizaseră premisele pentru crearea unei rețele deocamdată non-formale în regiunea de nord. Ideea rămîne actuală și va fi dezvoltată în continuare, fiind un teren pentru consolidarea la scara întregii țări a unei Asociații pentru Educația Adulților. 

 

O altă dimensiune pe care a activiat Pro Business Nord in Bățli în 2015 a fost continuarea proiectului de colaborare cu Agenția Teritorială pentru Ocuparea Forței de Muncă (AOFM) Bălți în asistarea unui grup-țintă foarte sensibil - șomerii. Pentru o căutare mai eficientă a unui loc de muncă și încadrare cu succes în piața forței de muncă, PBN a dezvoltat stagii de formare care complementează gama de servicii a AOFM. Oferta PBN contribuie la creșterea aprecierii de sine a candidaților pentru angajare, cultivarea motivației pentru găsirea și obținerea unui loc de muncă și se axează în special pe abilități de prezentare personală și, astfel, la sporirea competitivității în participarea la concursuri de angajare. Chiar dacă nu toți cursanții reușesc să se încadreze, marea majoritate a beneficiarilor manifestă ulterior un activism sporit, dorința de schimbare și, de cel mai multe ori, participă la alte stagii de formare profesională și personală.

Cookie-Settings
YOU ARE LEAVING DVV INTERNATIONAL
Important notice: If you click on this link, you will leave the websites of DVV International. DVV International is not responsible for the content of third party websites that can be accessed through links. DVV International has no influence as to which personal data of yours is accessed and/or processed on those sites. For more information, please review the privacy policy of the external website provider.