Reintegrarea deținuților vulnerabili prin asigurarea accesului la educație

AO „Viața Nouă” – organizație specializată în acordarea asistenței consumatorilor de droguri și persoanelor diagnosticate cu HIV/SIDA a lansat în 2015 o inițiativă educațională inedită – asistență socio-psihologică a deținuților vulnerabili prin stagii de informare, consiliere și art-terapie. Pentru implementarea inițiativei, organizația a negociat cu 3 instituții penitenciare în crearea condițiilor pentru desfășurarea ședințelor și a asigurat buna desfășurare a activităților. Deși fiecare dintre ședințe a întrunit cîte 20-30 participanți, numărul cumulat al persoanlor care au participat în proiect este de peste 70 persoane.

Autorii și implementatorii proiectului au pornit de la premiza că aflarea în detenție nu trebuie să devină un punct terminus și că persoanele care își ispășesc pedeapsa trebuie să fie ghidați spre evaluarea și redresarea propriei vieți. Pentru persoanele consumatoare de droguri și/sau purtătoare de HIV/SIDA sarcina reintrării pe un făgaș pozitiv se complică și prin vulnerabilitatea sănătății, dar și prin atitudinea preconcepută a mediului. Eforturile acestui grup-țintă, dar și a celor care le acordă asistență sunt incomparabil mai mari decît încercările altor semeni în situație similară. Încarcerarea nu atenuează, ci din contră amplifică dificultățile. Organizația implementatoare a încercat să identifice soluții la întreaga gamă de probleme: a identificat împreună cu administrația instituțiilor spații cît mai prielnice organizării întrunirilor, au făcut față tensiunilor din interiorul grupurilor și schimbării componenței grupurilor, au ajustat programul de formare, reieșind din condițiile reale. Partea cea mai atractivă pentru participanți a fost confecționarea produseșlor de arta din diverse materiale: piele, metal forjat, etc. Pe lîngă faptul că au fost expuse publicului larg în activități de amploare cum ar fi evenimentul anual de combatere a HIV/SIDA, produsele comercializate au adus un mic stimulent financiar pentru autori.

Rezultatele programului au fost apreciate ca fiind pozitive de către beneficiari, inclusiv instituirea de comun acord a unor reguli de funcționare în grup. Gradul de încredere de sine și intenția fermă de schimbare a fost reflectată în expoziția foto “… fără bariere” și broșura cu același titlu, prin care 22 dintre beneficiari și-au dezvăluit identitatea și au împărtășit istoriile de viață. 

Cookie-Settings
YOU ARE LEAVING DVV INTERNATIONAL
Important notice: If you click on this link, you will leave the websites of DVV International. DVV International is not responsible for the content of third party websites that can be accessed through links. DVV International has no influence as to which personal data of yours is accessed and/or processed on those sites. For more information, please review the privacy policy of the external website provider.