Dezvoltarea bibliotecilor publice din raionul Riscani in Centre de Educație a Adulților

Dezvoltarea bibliotecilor publice din raionul Riscani in Centre de Educație a Adulților reprezință o inițiativă curajoasă a ONG ”Moștenitorii” din Bălți de a remodela munca instituțiilor publice spre modernitate și înnoire. S-a pornit de la premisa că o instituție se reînnoiește, dacă personalul acesteia își dorește schimbarea. De aceea în prima etapă a proiectului în 2014, s-a insistat mult pe stagii de formare cu accent pe motivare și lărgirea orizontului de așteptări și de proximă dezvoltare profesională și instituțională. După mai multe întruniri, bibliotecarilor li s-a oferit posibilitatea de a identifica și lansa activități de educație a adulților în cadrul comunităților. Cele 8 proiecte-pilot au constituit un prim pas spre independență în acțiune și inovare a serviciilor.


În 2015 proiectul a evoluat pe creșterea în continuare a personalului, pe elaborarea și implementarea unor mini-proiecte mai de amploare, pe lărgirea numărului de beneficiari. Șase biblioteci publice  - din satele Mihaileni, Singureni, Grinăuti, Horodiște, și Costești, împreună cu biblioteca orășenească din centrul raional Rîșcani – au beneficiat de stagii de formare, ghidare și consiliere din partea ONG ”Mostenitorii”. Sinergia cu un alt proiect de dezvolatare a bibliotecilor (
www.novateca.md) a consolidat capacitățile instituțiilor de a oferi creștere personalului și de sporire a atractivității pentru public. Renovarea spațiilor și dotarea cu echipament IT, realizată în cadrul programului Novateca, a încurajat lansarea unor activități relevante și mai de amploare.

 

Bibliotecile au desfășurat multiple cursuri de utilizare a computerului, stagii de promovare a modului sănătos de viață, ședințe pentru deprinderea meșteșugurilor tradiționale, artă și cultură, activități de motivare antreprenorială – toate destinate adulților. În anul 2015 proiectele locale au organizat și acțiuni comunitare și inter-comunitare cum ar fi: tîrguri ale producătorilor agricoli, activități tematice pentru diverse grupuri-țintă și nu în ultimul rînd, întruniri cu beneficiarii și actorii comunitari pentru identificarea nevoilor de învățare și căutarea soluțiilor pentru a răspunde acestor nevoi. Datorită schimbărilor intervenite în modul de funcționare  a bibliotecilor, comunitățile au început a percepe biblioteca ca un actor local cu potențial și pondere, apt de a genera și implemnata acțiuni de interes larg.

 

Dialogul și colaborarea cu APL au devenit mai constructive. Unii diriguitori locali au acordat asistență importantă și s-au implicat personal în activitatea grupurilor de inițiaivă locală. Schimbarea e vizibilă și la nivel de politici. În strategiile de dezvoltare locală (e.g. în satul Mihăileni) se atestă mai explicit valoarea capitalului uman, care se dezvoltă cel mai bine tocmai prin educația non-formală a adulților – un instrument cu viitor în țara noastră.

Cookie-Settings
YOU ARE LEAVING DVV INTERNATIONAL
Important notice: If you click on this link, you will leave the websites of DVV International. DVV International is not responsible for the content of third party websites that can be accessed through links. DVV International has no influence as to which personal data of yours is accessed and/or processed on those sites. For more information, please review the privacy policy of the external website provider.