Autoangajarea tinerelor prin valorificarea perspectivelor turistice

Oportunități de angajare reduse, în special în zonele rurale și starea generală de apatie a cetățenilor a dus la dezvoltarea unui Proiect de către Asociația Obștească "Pro Comunitate Băhrinești"  în colaborare cu DVV International Moldova în localitățile adiacente comunității Mărculești, r-nul Florești.

Obiectivul proiectului este abilitarea a 20 tinere femei neangajate din s. Băhrinești r. Florești cu competente antreprenoriale și prestarea serviciilor turistice și ghidarea a 200 de persoane pentru a întreprinde măsuri active de dezvoltare a comunității din zona Mărculești.

 În localitate există  femei  tinere care au inițiat afaceri agricole: cultivarea legumelor ecologice, creșterea iepurilor de casă, nutrelor, caprelor, purceilor de Mangalita, a albinelor, pomușoarelor, mărfuri de patiserie ș.a. Însă pentru un venit sustenabil aceste afaceri trebuie dezvoltate și modernizate, trebuie descoperite și valorificate perspectivele turistice ale acestor afaceri, în condițiile cînd localitatea Băhrinești este vizitată tot mai des de numeroși turiști, experți, voluntari, oaspeți,  inclusiv de peste hotarele țării. Cadrul natural, tradițiile și folclorul popular, costumele naționale pitorești, bucatele tradiționale sănătoase și ecologice, pregătite din produse naturale din gospodărie, grădinile cu busuioc, cazarea în Casa Mare, master- class-uri sunt doar cîteva componente ale succesului acestor afaceri.

Proiectul va conduce la obținerea de către femei a unei calificări noi, scăderea numărul de femei tinere care emigrează, la formarea atitudinii proactive în viață, prevenirea situațiilor de criză în familii, la implicarea mai bună a acestora în rezolvarea problemelor comunitare, la acoperirea nevoiii reale de dezvoltare a afacerii agroturistice, încadrîndu-se firesc în prevederile  Titlului VII Învățarea pe tot parcursul vieții din Codul Educației al RM.

 În cadrul proiectului, de asemenea, urmează să fie diseminată practica Satul cu 12 primari inițiată în localitatea Băhrinești  în 12 localități din zona Mărculești. În rolul animatorilor comunitari vor activa 12 primari voluntari de sectoare din s. Băhrinești r. Florești. Activitatea are ca scop facilitarea dialogului dintre cetățeni și autoritățile locale întru imbunătățirea condițiilor de trai în comunitate și mobilizarea activă a cetățenilor pentru a întreprinde măsuri de dezvoltare a comunității.

Cookie-Settings
YOU ARE LEAVING DVV INTERNATIONAL
Important notice: If you click on this link, you will leave the websites of DVV International. DVV International is not responsible for the content of third party websites that can be accessed through links. DVV International has no influence as to which personal data of yours is accessed and/or processed on those sites. For more information, please review the privacy policy of the external website provider.