Centrul de învățare „Inspirație”

Proiect inițiat și implementat de către Asociația Obștească "Altair-Z" în colaborare cu DVV International Moldova în mun Bălți. Proiectul se axează pe rezolvarea problematicii angajării persoanelor dezavantajate în cîmpul muncii și a socializării acestora și are ca scop formarea și motivarea acestor persoane pentru a-și folosi timpul liber în asigurarea unei surse proprii de venit și în stabilirea relațiilor interumane. 

Limitarea în deplasare a persoanelor cu necesități speciale, neînțelegerea și ignorarea vîrstnicilor, lipsa posibilității părinților din familii numeroase de a-și lăsa copiii în grija unor persoane responsabile, acces slab la informație și la posibilitățle de instruire conform necesităților pentru persoanele șomere - toate acestea duc la marginalizarea grupurilor dezavantajate la sursele de instruire și ca rezultat limitarea accesului în câmpul de muncă și la integrarea în comunitate.

Centrul de învățare „Inspirație” va oferi posibilitatea extinderii cunoștințelor, abilităților și deprinderilor acumulate de a crea o afacere proprie, de a identifica oportunități de angajare conform capacităților individuale și a de a crea relații sociale.

În cadrul proiectului se vor realiza următoarele ateliere de lucru:

-          arta fotografiei + redactare;

-          artizanat (broderie, croșetare);

-          înmulțirea și creșterea florilor;

-          cunoștințe de bază în utilizarea calculatorului;

-          croit, cusut, remodelarea lucrurilor vechi;

-          confecționarea  lucrărilor manuale.

Cookie-Settings
YOU ARE LEAVING DVV INTERNATIONAL
Important notice: If you click on this link, you will leave the websites of DVV International. DVV International is not responsible for the content of third party websites that can be accessed through links. DVV International has no influence as to which personal data of yours is accessed and/or processed on those sites. For more information, please review the privacy policy of the external website provider.