Consolidarea retelei centrelor rurale pentru Eucatia adultilor din raionul Riscani

Accesul și diversitatea programelor educaționale de calitate sunt elemente importante în edificarea unui sistem de educație a adulților, care ar trebui să fie asigurat în comunitățile rurale. Proiectul pilot a fost implementat anul trecut de către ONG-ul "Moștenitorii" în colaborare cu DVV International Moldova întru consolidarea capacităților bibliotecarilor care ar lua o atitudine pro-activă față de schimbarea stării de funcționare a bibliotecii prin organizarea și oferirea de traininguri și evenimente de învățare pentru adulți care au adus rezultate fructuoase. Luînd în considerare istoriile de succes din cadrul acelui proiect, unii actori care reprezintă biblioteci, case de cultură, muzee, centre comunitare și-au exprimat dorința în extinderea și consolidarea bunelor practici în localitățile lor.

Proiectul actual are ca scop crearea și dezvoltarea Centrelor de Educație a Adulților (CEA) în 10 comunitati din r-ul Rîșcani și consolidarea capcităților bibliotecrailor – coordonatori CEA -  în organizarea cursurilor de formare personală și profesională a persoanelor adulte din categoriile vulnerabile. Proiectul este o continuare a acțiunilor desfășurate în anul precedent întru crearea, în special, în baza bibliotecilor rurale a Centrelor de Educație a Adulților , folosind astfel infrastructura locală existentă în oferirea serviciilor de educație pentru adulți. În anul curent se propune fortificarea și replicarea în alte comunități a rezultatelor precedente prin antrenarea a mai multor instituții publice locale (biblioteci, centre culturale și comunitare) în instruiri de consolidare a capacităților, ceea ce ar crea premize pentru înființarea unei rețelei raionale pentru Educația adulților în raionul Rîșcani.

Mai mult decît atît, formatorii locali și regionali în EA din diferite domenii vor fi identificați, care vor participa, împreună cu coordonatorii Centrelor de Educație a Adulților la o serie de sesiuni de formare pentru creșterea profesionalizării acestora și care va permite crearea unei rețele de specialiști în educația adulților în partea de nord a Moldovei.

Analiza rezultatelor obținute la realizarea proiectelor în domeniul educației adulților în raionul Rîșcani din ultimii ani permit constatarea faptului că factorii de decizie și cetățenii încep să conștientizeze și să aprecieze valoarea instruirii/școlarizării membrilor comunităților rurale; are loc stimularea interesului față de cunoștinte în domeniile IT, modului sănătos de viață, activitatea antreprenorială, etc. În anul 2015-2016 organele administrațiilor publice locale din satele Singureni, Mihăileni, Grinăuti, etc. includ in Planurile strategice de dezvoltare acțiuni concrete în instruirea/pregătirea resurselor umane în diverse domenii, unde conceptual EA se referă la educația realizată în forme și modalități specifice cu toate categoriile sociale și profesionale de adulți.

Importanța implementării acțiunilor EA în localitățile rurale rezidă în următoarele:

1.  Accesibilitate redusă a persoanelor din categoriile defavorizate la serviciile de formare, datorită posibilităţilor materiale reduse ale acestora.

2.    Capacităţile insuficiente ale structurilor de stat si celor non-statale în ceea ce priveşte aria de acoperire cu programe de informare, instruire şi medierea angajării în cimpul muncii.

3.    Lipsa unei retele de prestatori servicii de instruire pentru adulti

4.    Numar redus al formatorilor antrenati in EA.

Cookie-Settings
YOU ARE LEAVING DVV INTERNATIONAL
Important notice: If you click on this link, you will leave the websites of DVV International. DVV International is not responsible for the content of third party websites that can be accessed through links. DVV International has no influence as to which personal data of yours is accessed and/or processed on those sites. For more information, please review the privacy policy of the external website provider.