Datina omului cu învățătură

Educația profesională în afara colegiilor profesionale și instituțiilor de învățământ tradițional este, de asemenea, posibilă și oferă o curriculă mai adaptată nevoilor și cerințelor beneficiarilor cu materialul teoretic combinat cu activitățile practice. Proiectul a care a fost elaborat și este implementat de către Asociația Obștească “Filantropia Creștină” în colaborare cu DVV International Moldova, în orașul Orhei interacționează cu un alt proiect finanțat de Ambasada Germaniei, care a oferit sprijin financiar în achiziționarea echipamentului de croitorie.

Obiectivul vizează dezvoltarea personală și socio-profesională a persoanelor adulte din Orhei, și anume formarea cultural-socială și motivarea spiritului civic a persoanelor adulte, susținerea femeilor social-defavorizate în procesul de profesionalizare și angajare în câmpul de muncă, precum și promovarea activităților de învățare ca modele de bună practică pentru societate.

Activitățile propuse în anul curent sunt o continuare logica a celor precedente din cadrul proiectului “Omul cu învățătură” implementat de “Filantropia Creștină” cu sprijinul oficiului DVV International în Moldova în 2015.  În anul curent, se propun un șir mai larg și variat de activități, cum ar fi:

-          cursuri de profesionalizare în meseria de cusător/croitor pentru femei din categorii dezavantajate în cadrul unui sistem dual de educație. Unicitatea acestui sistem dual de învățare constă în pregătirea temeinică a cursantelor, într-un climat pozitiv, în afara unei școli de învățământ clasic, cu posibilitatea aplicării în practică a cunoștinețelor teoretice, într-un grup restrâns combinat cu posibilitatea unei evaluări de către o școală profesională ce va oferi certificare recunoscută de către stat.

-          activități de formare socio-culturală printr-un program bine stabilit pentru dezvoltarea personalității, cunoștințelor generale în domeniul cultură, istorie, inițiativă civică, sănătate. Ședințele de formare se vor desfășura sub forma unor șezători tradiționale și vor cuprinde instruiri în arta broderiei manuale și a obiectelor artizanale.

Cookie-Settings
YOU ARE LEAVING DVV INTERNATIONAL
Important notice: If you click on this link, you will leave the websites of DVV International. DVV International is not responsible for the content of third party websites that can be accessed through links. DVV International has no influence as to which personal data of yours is accessed and/or processed on those sites. For more information, please review the privacy policy of the external website provider.