Crearea oportunităților de educație a adulților - premiză pentru dezvoltarea comunitară locală

Cetățenia activă este o condiție necesară într-o societate democratică, care ar trebui să fie susținută de instituții publice și de alte structuri, inclusiv ONG-uri. Contribuirea la creșterea gradului de conștientizare a autorităților locale privind cultura participativă a cetățenilor și contribuirea la dezvoltarea abilităților de competitivitate ale cetățenilor pe piața forței de muncă este obiectivul pe două niveluri al proiectului inițiat de ONG-ul "Inteco", în parteneriat cu DVV International Moldova, în s. Colibasi, raionul Cahul.

Proiectul se va axa pe elaborarea și desfășurarea cursurilor „Dezvoltare comunitară prin consens social’’ pentru 15 primari din raionul Cahul și „Horticultură pentru amatori’’ pentru 15 cetățeni din raionul Cahul neinițiați în domeniul horticulturii pe parcursul lunilor iunie – octombrie 2016.

Numărul adulților apți de muncă, dar și celor fără un loc de muncă stabil, este mare și în creștere. Totodată, numărul adulților care pleacă peste hotare din an în an crește. Cauza celor expuse mai sus este inexistența în localitate, dar și în regiune a oportunităților de educație a adulților în domeniile, care le-ar permite să obțină cunoștințe și abilități pentru a se putea manifesta pe piața muncii, sau să poată să cunoască mai bine anumite meserii pentru a obține venituri din munca proprie. 

O altă problemă este gradul extrem de mic de conștientizare de către cetățeni, dar și de către primarii din raionul Cahul a importanței participării civice în procesul de dezvoltare locală, motivul fiind necunoașterea de către cetățeni, dar și de către primari (mai ales primarilor la I-ul mandat) a cadrului legal, care reglementează participarea cetățenilor la viața comunității, dar și a domeniului Dezvoltare comunitară în general.

După implementarea proiectului vor apărea două modele de educație a adulților, modele care vor permite:

1) horticultorilor amatori implementarea noilor tehnologii în procesul de producere, cultivarea soiurilor noi de plante agricole, fapt care va contribui la producerea producției agricole competitive și la creșterea surselor de venit;

2) abilitarea primarilor în domeniul dezvoltare comunitară prin consens social, accent fiind pus pe capacitatea primarilor de a mobiliza cetățenii pentru participare civică.

Cookie-Settings
YOU ARE LEAVING DVV INTERNATIONAL
Important notice: If you click on this link, you will leave the websites of DVV International. DVV International is not responsible for the content of third party websites that can be accessed through links. DVV International has no influence as to which personal data of yours is accessed and/or processed on those sites. For more information, please review the privacy policy of the external website provider.