Datina omului cu învățătură (Faza 2)

Proiectul „Datina Omului cu Învățătură” implementat în 2016 a reprezentat pentru Asociația Umanitară „Filantropia Creștină” o evaluare a capacităților de intervenție în segmentul de educație a persoanelor adulte, dar și un experiment, un model de educație non-formală, centrat pe pregătirea profesională a femeilor din grupurile social-dezavantajate, studiul artelor populare, al istoriei și tradițiilor naționale, precum și pe promovarea spiritului civic și democratic, pentru persoanele adulte din comunitate.

 

Proiectul a contribuit substanțial, în anul 2016 la dezvoltarea socio-profesională și economică pentru 30 de persoane din regiune ce au însușit meseria de cusător printr-un program de învățământ acreditat de către Ministerul Educației și desfășurat în parteneriat cu Școala Profesională din Orhei. În derularea proiectului au fost identificate mai multe persoane care și-au dorit să beneficieze de program, însă numărul redus al locurilor disponibile nu le-au permis să dobândească această meserie. În acest sens, în anul 2017 proiectul își are continuare, într-o formă chiar mai extinsă, în care cursanții vor putea să însușească, printr-un modul opțional coaserea și confecționarea vestimentației din piele și blană: de tipul: bundițelor, căciulilor, etc. De asemenea, se va continua frumoasa activitate de broderie manuală, care oferă comunității posibilitatea de socializa și dobândi experiențe de cunoaștere și de dezvoltare  personală într-un climat deosebit de agreabil.

 

În cadrul proiectului pe parcursul an. 2017 vor beneficia de cursuri de calificare 30 de persoane provenite din medii social defavorizate. Acestea vor fi în general fete tinere din mediul urban și rural. Ele, pe parcursul a 3 luni vor dobândi cunoștințe teoretice și abilități practice de cusătorie, iar la finalul cursurilor vor fi certificați de către Școala Profesională din Orhei, cu avizul și recunoașterea Ministerului Educației al R. Moldova. Pentru cele mai tenace cursante va exista posibilitatea de a-și completa cunoștințele pentru a dobândi profesia de croitor, aceasta fiind posibil prin continuarea studiilor pentru încă 3 luni. În cadrul activităților de formare vor participa și bărbați, care vor fi specializați în general pe domeniul de confecționare a vestimentației din piele și materiale textile groase. În acest sens cursurile vor fi completate cu un modul aparte.

 


La activitățile de formarea a adulților vor participa în general membrii clubului de Educație a Adulților „Omul cu învățătură”, dar și alte persoane din comunitate ce vor dori să învețe meșteșugurile și aplicațiile șezătorilor săptămânale. Vor fi prezenți câte 20 de persoane la fiecare întrunire: o bună  parte dintre ei – pensionari, dar și persoane care activează în domeniul pedagogic, economic, juridic, medical ș.a. Nu va fi îngrădită participarea nimănui, indiferent de vârsta sau ramură de activitate, însă marea majoritate a celor ce vor participa vor avea între 30 și 70 de ani.

Cookie-Settings
YOU ARE LEAVING DVV INTERNATIONAL
Important notice: If you click on this link, you will leave the websites of DVV International. DVV International is not responsible for the content of third party websites that can be accessed through links. DVV International has no influence as to which personal data of yours is accessed and/or processed on those sites. For more information, please review the privacy policy of the external website provider.