Selectarea formatorilor pentru pilotarea unui program în autoangajare

Context: DVV International Moldova (www.dvv-international.md) este Reprezentanța în Republica Moldova a Asociației Germane pentru Educația Adulților. Una dintre aspirațiile-cheie ale DVV International este dezvoltarea unor Centre de Învățare și Educație pentru Adulți (CIEA), stabilite în cooperare cu ONG-uri locale.

Context: DVV International Moldova (www.dvv-international.md) este Reprezentanța în Republica Moldova a Asociației Germane pentru Educația Adulților. Una dintre aspirațiile-cheie ale DVV International este dezvoltarea unor Centre de Învățare și Educație pentru Adulți (CIEA), stabilite în cooperare cu  ONG-uri locale. CIEA aspiră să devină spații prietenoase pentru învățarea adulților, dezvoltarea comunității și consolidarea dialogului. DVV International colaborează cu organizații-partenere: ONG-uri locale și instituții finanțate de stat active în oferirea de servicii educaționale pentru adulți. Proiectul de țară este realizat cu sprijinul BMZ - Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare din Germania.

Schimbările rapide și inerente din societate, inclusiv progresul tehnologic, creează necesitatea învățării adulților pentru a-i ajuta în adaptarea la realitățile unei societăți în schimbare. Învățarea este un proces continuu și are loc în diverse situații și circumstanțe: la locul de muncă, în comunitate, acasă. Învățarea pe tot parcursul vieții este un factor fundamental pentru dezvoltarea personală și socio-economică, contribuind la îmbunătățirea calificării profesionale, consolidarea poziției pe piața muncii, recalificarea și îmbogățirea spectrului de competențe, dezvoltarea personală multilaterală etc. CIEA sunt instituții care oferă programe educaționale pentru adulți care conduc la o mai bună angajabilitate și bunăstare personală, care pot favoriza creșterea socială și economică și dezvoltarea întregii societăți, în general.

Obiectivele sarcinii: Echipa de formatori naționali va oferi serviciile cu scopul de a diversifica oferta educațională a CIEA și de a spori abilitățile formatorilor în domeniul dezvoltării programelor de formare/predare în domeniul auto-angajării. Mai specific, echipa de formatori naționali vor elabora un program cuprinzător de autoangajare în limba română de aproximativ 48 de ore care să vizeze șomerii, indiferent de vârstă, gen și statut, precum și persoanele care intenționează să obțină câștiguri suplimentare. Programul de autoangajare va cuprinde următoarele componente:

 1. GHIDUL FORMATORULUI în AUTOANGAJARE (până la 100 de pagini). Lucrarea va include un program într-o succesiune de subiecte relevante pentru predarea-învățarea subiectului anunțat - autoangajarea - cu studii de caz, aplicabile în Republica Moldova. Ghidul va include și exemple de scurte cursuri demonstrative, proiectate în diverse formate în scopul promovării cursului și creșterii interesului și motivației potențialilor cursanți de a plăti (cel puțin parțial) pentru curs.
 2. CAIET DE STUDIU pentru CURSANȚI (până la 50-65 de pagini). Publicațiile trebuie să se refere, de asemenea, la competențe de relaționare (soft skills), precum etica muncii, abilități de comunicare, abilități de a lucra în echipă etc. Publicațiile ar trebui să includă imagini, informații clare, practice și conectate la realitate, bune practici bazate pe tehnici inovatoare în educația adulților.
 3. Desfășurare de curs Formare de Formatori locali din cadrul rețelei CIEA în limba română în baza publicațiilor elaborate pentru programul de autoangajare.  Cursul Formare de Formatori se va integra până la 24 de ore și va fi oferit unui grup de 12 - 16 participanți. Dat fiind contextul actual al pandemiei, cel mai probabil scenariu ar fi o interacțiune online pe una din platformele de învățare.

Instruirea trebuie să aibă un caracter aplicativ pronunțat, cu clarificări metodologice și exerciții practice, astfel încât participanții să obțină un set de instrumente aplicabile. Atât programul de autoangajare, cât și abilitățile formatorilor locali vor fi dezvoltate într-o manieră atractivă, încât să crească motivația și să stimuleze cursanții adulți să plătească (cel puțin parțial) pentru cursul de autoangajare, astfel contribuind la durabilitatea financiară a CIEA.

Profilul participanților în cursul Formare de Formatori:

Reprezentanți ai Centrelor de Învățare și Educație pentru Adulți (CIEA) și membrii rețelei CIEA din cadrul a 3-5 ONG (organizații partenere ale DVV International)– în special formatori și potențiali formatori.  

 Livrabile-cheie:

 1. Evaluarea necesităților reprezentanților CIEA și a potențialilor beneficiari ai programului de autoangajare
 2. Ghidul formatorului și Caietul de studiu pentru cursanți în domeniul auto-angajării
 3. Curs Formare de formatori în autoangajare
 4. Rapoarte scrise despre sarcinile finalizate: publicațiile elaborate și cursul formare de formatori (recomandat în limba engleză)

Responsabilitățile formatorilor:

 • Evaluarea necesităților reprezentanților CIEA, precum și a potențialilor beneficiari finali ai programului de autoangajare
 • Structurarea conținutul programului de autoangajare și obiectivele care urmează a fi atinse
 • Elaborarea ghidului de autoangajare pentru formatori și consultarea acestuia cu DVV International Moldova
 • Elaborarea caietului de studiu pentru cursanți și consultarea acestuia cu DVV International Moldova
 • Prezentarea raportului de activitate privind publicațiile elaborate (de preferință în engleză)
 • Structurarea conceptului de instruire, elaborarea agendei pentru desfășurarea cursului Formare de Formatori în baza ghidului elaborat și a caietului de studiu pentru cursanți
 • Desfășurarea cursului Formare de Formatori cu durata de până la 24 de ore în format online
 • Pe lângă interacțiunea online, sarcinile off-line și debrifarea sunt foarte încurajate într-un volum rezonabilă de implicare atât a formatorului (lor) cât și a participanților
 • Evaluarea cursului Fomare de Formatori și scrierea raportului pe activitate (recomandat în engleză).

DVV International Moldova va selecta echipa de formatori în baza 1. ofertei scrise și 2. a prezentării pe scurt a ofertei în format on-line și va anunța ofertanții cu privire la rezultate. Performanța Prestatorului va fi evaluată în raport cu actualitatea, calitatea și atractivitatea produselor elaborate.

DVV International Moldova va semna contracte și va plăti în două tranșe la depunerea și aprobarea livrabilelor: prima tranșă după livrarea ambelor publicații și a raportului și a doua tranșă după desfășurarea cursului Formare de Formatori și prezentarea raportului.

DVV International Moldova se va ocupa cu machetarea atât a ghidului, cât și a caietului de sarcini, precum și tipărirea acestora. La fel, va oferi suport logistic pentru cursul de instruire: înregistrarea, informarea și comunicarea cu participanții etc.

Perioada de implementare octombrie- mijloc de decembrie 2020

 Cerințe către ofertanți:

 • Experiență în elaborarea materialelor de instruire în domeniul auto-angajării și antreprenoriatului la nivel național
 • Experiență în oferire de instruiri în domeniul auto-angajării și antreprenoriatului la nivel național
 • Cunoașterea limbii române. Engleza este un avantaj mare
 • Prețuri decente conform practicilor curente din țară

 Modalitatea de participare la prezentarea ofertei:

 • Scurtă schiță a programului de autoangajare care urmează a fi structurată într-un set de două publicații separate, dar în același timp integrate: Ghid pentru formatori și Caiet de sarcini pentru cursanți
 • Scurt concept al programului de instruire, împărțit în module și activități tematice, metode, tehnici și alte elemente privind procesul de instruire; agenda preliminară. Vă rugăm să indicați și perioadele aproximative în care formatorii sunt disponibili pentru activitate
 • Propunerea financiară
 • CV-le formator(ilor) și CV organizației, dacă e cazul.

Ofertele vor fi transmise la adresa info@dvv-international.md până pe 16 octombrie, 2020, 24:00. Vă rugăm să indicați în linia de subiect: „Elaborarea publicațiilor și formare de formatori în autoangajare”

 

Cookie-Settings
YOU ARE LEAVING DVV INTERNATIONAL
Important notice: If you click on this link, you will leave the websites of DVV International. DVV International is not responsible for the content of third party websites that can be accessed through links. DVV International has no influence as to which personal data of yours is accessed and/or processed on those sites. For more information, please review the privacy policy of the external website provider.