Educaţie ecologică - educaţie pentru viaţă

”Educaţie ecologică - educaţie pentru viaţă” a fost în 2015 crezul Centrului de Orientare si Promovare Europeană ”Dialog”(COPE ”Dialog”) din Chișcăreni, Sîngerei. Proiectul a fost conceput ca o îmbinare între stagii de formare a adulților și mobilizare comunitară pentru promovarea educației ecologice. Inițiativa a cuprins comuna Chișcăreni propriu-zisă precum și cinci localități din vecinătate, situate pe cursul râului Ciuluc: Mărăndeni, Tăura Veche, Slobozia Chişcăreni, Iezărenii Vechi și Ciuciueni și a implicat circa 100 participanți în diverse activități. COPE ”Dialog” este o organizație cu activitate intensă de peste un deceniu și cunoscută pentru larga varietate de aspecte abordate atât în propria comunitate, cît și în raza raionului Sângerei. După crearea în 2011 și menținerea până în prezent a Clubului Seniorilor din Chișcăreni, deja de doi ani organizația își extinde activitățile și pe localitățile din preajmă. Activitatea în raion a Centrului a identificat nevoi diverse de învățare – de la înțelegerea faptului că bunăstarea comunității nu trebuie așteptată de la autorități ci creată prin efort comun la acțiuni concrete care schimbă aspectul și funcționalitatea localităților.

 

Punctul de pornire în proiect a fost inițierea unui dialog cu localnicii din fiecare sat și identificarea persoanelor motivate să participe într-un grup de inițiativă locală. Apoi au urmat sesiuni tematice în domeniul educației ecologice, cu aplicarea metodologiei de implicare activă a adulților în învățare. În general, proiectul a presupus o largă varietate de acțiuni de învățare non-formală cu implicarea unui număr cumulat de câteva sute de beneficiari in sesiuni de învățare, ateliere de producere a obiectelor utile și de decor din materiale reciclabile (ziare, sticle de plastic, materiale din natură, etc.); pe durata proiectului s-a desfășurat și un concurs deschis și de lungă durată de produse vizuale pe tematică ecologică – fotografii, postere, reportaje, panicarde, etc. Proiectul a asigurat mobilitatea participanților, facilitând mai multe întruniri în diverse localități. Continuarea proiectului a inclus ample acțiuni de salubrizare locală și împărtășirea rezultatelor din fiecare localitate în parte în cadrul activității de totalizare în proiect, desfășurată în Zilele Educației Adulților la Chișcăreni. Un schimb și mai larg de experiențe și popularizarea reușitelor s-a produs și în cadrul Festivalului Practicilor Educaționale, desfășurat la Chișinău în ultima zi de octombrie.

 

O încununare a învățării a constituit-o vizita de studiu a 55 persoane la Centrul Comunitar de Resurse Răucești din județul Neamț, Romania pentru studierea experienței de peste Prut și lansarea unor proiecte de colaborare.

 

Pe lîngă efecte imediate și vizibile, cum ar fi salubrizarea localității, utilizarea tomberoanelor și a altor aspecte de cultură ecologică, proiectul a creat teren pentru alte inițiative de interes comunitar. Acțiunile în comun au convins beneficiarii că schimbarea se poate face și cu resurse financiare relativ reduse. Mult mai importantă este intenția de schimbare și fermitatea de a duce planurile la îndeplinire. Am dori să credem că grupurile de inițiativă locale vor crește în organizații ale societății civile, dornice și apte să implementeze și alte proiecte și, eventual, vor crea și o rețea locală de organizații și grupuri de inițiativă interesate de sporirea calității propriei vieți. 

YOU ARE LEAVING DVV INTERNATIONAL
Important notice: If you click on this link, you will leave the websites of DVV International. DVV International is not responsible for the content of third party websites that can be accessed through links. DVV International has no influence as to which personal data of yours is accessed and/or processed on those sites. For more information, please review the privacy policy of the external website provider.