Професіоналізація Центрів навчання і освіти дорослих в Європі

За фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку (BMZ) DVV International в Україні підтримує партнерські центри навчання та освіти  дорослих у розробці та впровадженні освітніх програм, орієнтованих на потреби, спрямованих на підвищення економічної, соціальної відповідальності людей та життєвих навичок, які, зрештою, повинні впливати на функціональну грамотність, зменшення безробіття й бідності та підвищення якості життя в місцевих громадах.

Політичний діалог та адвокація на місцевому, національному, регіональному та міжнародному рівнях призводять до збільшення ролі освіти дорослих в політиці та її фінансування

На цьому напрямку Представництво DVV International в Україні концентрується на подальшій промоції розробки правового забезпечення для навчання протягом усього життя та освіти  дорослих в Україні через експертну підтримку у розробці закону України “Про освіту дорослих”. Водночас метою є стимулювання обговорення та підвищення обізнаності місцевих органів самоврядування міст та нових об'єднаних територіальних громад щодо необхідності включення підтримки структур освіти дорослих до їх місцевих стратегій та соціально-економічних планів. На цьому рівні більше уваги буде приділено просвітницьким кампаніям, які популяризують навчання протягом усього життя та освіту  дорослих як право та цінність людини, а також як ресурс для місцевого розвитку. Такий підхід будуватиметься на успішних прикладах локальних партнерських організацій із широким використанням різних засобів масової інформації.

Партнери та мережі в країні та регіоні зміцнюються в їх інституційному потенціалі

Основні зусилля спрямовані на створення сильних місцевих структур для надання освітніх програм, орієнтованих на попит, для всіх рівнів населення з особливим наголосом на вразливі групи. Ми прагнемо розвивати різні  можливості, такі, як певний управлінський потенціал, здатність здійснювати аналіз потреб ринку, установлювати контакт із потенційними учнями, залучати кваліфікованих інструкторів і керувати ними, налагоджувати зв'язки з іншими партнерами, підтримувати мотиваційне середовище навчання, а також забезпечувати достатнє фінансування.

Особлива увага буде приділятися розбудові мереж на місцевому рівні для диверсифікації джерел сталого розвитку партнерів

Тренери з освіти дорослих навчаються та навчають

Ми сприятимемо професійному розвитку тренерів з освіти дорослих, пропонуючи навчальні програми, розроблені для того, щоб вони могли використовувати унікальні методики навчання дорослих у своїй діяльності, покращувати якість освітніх послуг і, таким чином, їх ефективність для учасників.

За участі  міжнародних експертів проводиться навчальний курс, який базується на потребах українських тренерів з навчання і освіти дорослих.

 

Покращення та збільшення пропозицій освіти дорослих

Ми зосереджуємо зусилля на підвищенні якості та диверсифікації освітніх послуг партнерами для соціально незахищених (безробітних, ВПО, соціально незахищених молодих людей, сільських жінок, ув'язнених та колишніх ув'язнених тощо). Ми підтримуємо наших партнерів у розробці та реалізації освітніх програм, орієнтованих на потреби, спрямованих на підвищення економічної, соціальної відповідальності людей та життєвих навичок, які, зрештою, повинні впливати на функціональну грамотність, зменшення безробіття й бідності та підвищення якості життя в місцевих громадах.

Діяльність здійснюється спільно з партнерськими організаціями в 6 регіонах України.

НАЛАШТУВАННЯ COOKIE
ВИ ЗАЛИШАЄТЕ ВЕБСТОРІНКУ DVV INTERNATIONAL
Важливо: Якщо ви натиснете на це посилання, ви залишите вебсторінку DVV International. DVV International не несе відповідальності за вміст сторонніх вебсайтів, до яких можна отримати доступ за посиланнями. DVV International не впливає на те, щодо яких ваших персональних даних здійснюється доступ та / або обробка на цих сайтах. Щоб отримати додаткову інформацію, перегляньте політику конфіденційності провайдера зовнішніх вебсайтів.