Сприяння освіті дорослих в Україні

Проект "Сприяння освіті дорослих в Україні" є головним проектом Представництва DVV International в Україні. Проект має 3-річні фази, перша фаза почалась у 2010 році. Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) є головним донором реалізації проекту.

Кінцевою метою проекту є більш дієва та більш ефективна система освіти для дорослих в Україні.

Поточна фаза (2016-2018 рр.) проекту "Сприяння освіті дорослих в Україні" поділяється за трьома пріоритетними цілями:

Розширення і покращення спектру послуг з освіти дорослих для всіх цільових груп

Наша діяльність зосереджується на таких напрямках:

 • Сприяння різноманітності курсів неформальної освіти дорослих для соціально вразливих груп (вимушених переселенців, колишніх військовослужбовців, ув'язнених та колишніх ув'язнених, безробітних у сільській місцевості тощо), наданих місцевими організаціями-партнерами, у тому числі шляхом розробки програм громадянської освіти, орієнтованих на потреби місцевого населення;
 • Стимулювання співпраці місцевих партнерських неурядових організацій з навчальними та культурними установами, органами місцевого самоврядування;
 • Підвищення якості місцевих програм, орієнтованих на поточні потреби місцевого населення;
 • Навчання засуджених, які готуються до звільнення, і які висловили потребу в різних освітніх програмах з ресоціалізації та зайнятості.

Зміцнення інституційного потенціалу партнерських організацій та мереж освіти дорослих в регіонах та країні загалом

Наша діяльність зосереджується на таких напрямках:

 • Зміцнення інституційної та організаційної спроможності партнерських організацій та мереж андрагогів шляхом залучення їх до різних освітніх програм, спрямованих на їх професійний розвиток, створення мереж тематичних зустрічей, стажувань та сприяння їх участі в інших проектах донорів з метою розвитку їх організаційної спроможності в цілому ;
 • Розробка та пілотування навчальних програм/курсів/модулів та навчальних матеріалів для підготовки спеціалістів та фахівців з менеджменту (менеджерів, викладачів, мультиплікаторів) в рамках неформальних та формальних систем освіти;
 • Продовження підготовки мультиплікаторів на національному рівні у сфері освіти дорослих (ОД) за участю міжнародних експертів;
 • Розбудова потенціалу у сфері громадянської освіти шляхом залучення представників партнерських організацій до навчальної програми для мультиплікаторів громадянської освіти;
 • Безперервний обмін інформацією та передовими практиками ОД шляхом наповнення Інтернет-платформи Української Асоціації Освіти Дорослих ресурсами для фахівців у галузі ОД;
 • Розповсюдження досвіду та кращих практик ОД у суспільстві шляхом публікації практично- орієнтованого журналу.
 • Мережа НУО в Україні, що надає освітні послуги для людей похилого віку.
 • Розробка української онлайн-платформи неформальної освіти

Освіті дорослих приділяється все більше уваги на політичному рівні, в стратегіях боротьби з бідністю, що знаходить відображення в бюджетах на місцевому та національному рівнях

На цьому рівні наша діяльність зосереджується на:

 • Адвокація змін в законодавстві України шляхом стимулювання експертних дискусій щодо необхідності комплексного підходу до вирішення проблем в освітній сфері України;
 • Розробка національних професійних стандартів підготовки фахівців з освіти дорослих для їх включення до класифікатора професій України
 • Просування у суспільстві розуміння потреби у навчанні протягом усього життя через PR-кампанії (включаючи місцеві) для сприяння освіті протягом усього життя.

Діяльність здійснюється спільно з організаціями-партнерами у 10 регіонах України. Наступна фаза проекту (2019-2021 рр.) розпочнеться у січні 2019 року.

НАЛАШТУВАННЯ COOKIE
ВИ ЗАЛИШАЄТЕ ВЕБСТОРІНКУ DVV INTERNATIONAL
Важливо: Якщо ви натиснете на це посилання, ви залишите вебсторінку DVV International. DVV International не несе відповідальності за вміст сторонніх вебсайтів, до яких можна отримати доступ за посиланнями. DVV International не впливає на те, щодо яких ваших персональних даних здійснюється доступ та / або обробка на цих сайтах. Щоб отримати додаткову інформацію, перегляньте політику конфіденційності провайдера зовнішніх вебсайтів.