Порівняльний звіт щодо пропаганди заснованої на історії у шкільній освіті Вірменії, Грузії, Молдови та Україні

У цьому звіті узагальнено результати дослідження про використання історії у творенні пропагандиських наративів у шкільній освіті. Дослідження проведене експертами із Вірменії, Грузії, Молдови та України у межах проєкту «Критичний інструментарій для викладання історії» протягом липня-грудня 2023 року. У звіті приділено увагу національним програмам шкільної історичної освіти, шкільним підручникам та освітньому ринку, наведено результати опитування вчителів та освітян. Читати

Тоталітарна пропаганда. Уроки української історії ХХ-ХХІ століть

Посібник сприяє розвитку критичного мислення, а також інших характерних для сфери історичної освіти компетентностей. Його можна використовувати у форматі окремого спецкурсу, а також на уроках історії і громадянської освіти, у позакласній проєктній діяльності. Посібник створено у межах проєкту «Критичний інструментарій для викладання історії», що фінансується федеральним міністерством закордонних справ Німеччини. Завантажити файл

 

 

Щорічний звіт DVV International 2022

Незважаючи на повномасштабну війну, у 2022 році Представництво DVV International продовжувало підтримувати розвиток інфраструктури навчання та освіти дорослих в Україні. Відтак українські центри навчання та освіти дорослих протягом цього складного року продовжували свою роботу. Зокрема, вони проводили актуальні курси з навичок виживання, психологічні майстеркласи, тренінги з фінансової грамотності, курси іноземних мов та багато інших. Детальніше про роботу DVV International в Україні та інших країнах мережі читайте в річному звіті. Завантажити для читання

Марракеська рамкова програма дій використання трансформаційного потенціалу освіти та навчання дорослих (CONFINTEA VII)

З 15 по 17 червня 2022 року представники 142 держав-членів ЮНЕСКО та організацій громадянського суспільства, соціальних партнерів, агенцій ООН, міжурядових агенцій, молоді та приватного сектору взяли участь у Сьомій Міжнародній конференції з освіти дорослих (CONFINTEA VII). Під час конференції було реалізовано Марракеську рамкову програму дій, яка узагальнює попередній досвід і встановлює дорожню карту для просування навчання та освіти дорослих протягом наступних 12 років. Читати

 

Переможці конкурсу Радянське минуле: (пере)осмислення історії

У публікації наведено список найкращих робіт, що перемогли у другому конкурсі молодіжних історичних проєктів "Радянське минуле: (пере)осмислення історії", що проводиться спільно DVV International Ukraine та Всеукраїнською асоціацією "Нова доба" за підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.
Читати​​​​​​​

 

Радянське минуле та його вплив на життя сучасної молоді

У цій публікації, яку ми задумали ще до початку повномасштабної російської агресії проти України, представлено результати опитування української молоді, що було проведене у 2021 році спільно DVV International Ukraine та Всеукраїнською асоціацією «Нова Доба» у межах проєкту «Радянське минуле: (пере)осмислення історії». Завданням опитування було з'ясувати, наскільки сильним є вплив радянського минулого на життя, світогляд чи моделі поведінки у покоління, яке народилося через більш як п'ятнадцять років після розвалу СРСР.
Читати документ

Резолюція щодо нового Європейського порядку денного для навчання дорослих на 2021–2030 роки

Рада ЄС прийняла Резолюцію про новий європейський порядок денний для навчання дорослих на 2021–2030 роки. Новий порядок денний передбачає необхідність цілісного підходу до забезпечення освіти дорослих з урахуванням потреб усіх груп населення, що навчається. Читати документ.

Державна політика у сфері освіти дорослих (коротка версія)

Коротка версія дослідження дозволяє основним стейкхолдерам та особам, що приймають рішення, дізнатися ключові дані та опис політик для подальшого розвитку сфери навчання й освіти дорослих.

Завантажити

Державна політика у сфері освіти дорослих

Дослідження має на меті зібрати та надати основним стейкхолдерам та особам, що приймають рішення, фактичні дані, опис політик і потенціалу для подальшого розвитку сфери навчання й освіти дорослих.

Завантажити

 

 

 

 

Публічне фінансування освіти дорослих в Україні у 2020 році та проєкт публічного фінансування освіти дорослих в України на 2021 рік

За ініціативи Представництва DVV International в України було створено експертну групу для дослідження публічного фінансування освіти дорослих в Україні, яка і провела дане дослідження.

Це дослідження є першою спробою описати обсяг і структуру публічного фінансування освіти дорослих, в цьому випадку - у бюджеті на 2020 році та проєкті бюджету на 2021 рік.

Завантажити

10 років діяльності DVV International в Україні

Представництво Інституту міжнарод­ ного співробітництва Німецької асо­ ціації народних університетів (DVV lnternational) в Україні розпочало свою діяльність 201О року з метою просу­ вання освіти дорослих як ключового чинника для поліпшення якості життя населення та сталого розвитку.

В брошурі представлені ключові результати діяльності DVV International в Україні та організацій-партнерів на макро-, мезо- та мікрорівнях. 

Завантажити

Як працювати з радянським минулим на уроках історії?

Навчальний посібник для вчителів, створений за результатами учнівського конкурсу “Радянське минуле: (пере)осмислення історії”, що є частиною міжнародного проєкту “Конкурс з історії у Білорусі, Грузії, Молдові та Україні 2.0” і виконується за підтримки Федерального Міністерства закордонних справ Німеччини. У посібнику використовуються цитати, витримки з конкурсних робіт та польовий матеріал, зібраний учасниками конкурсу.

Завантажити

 

Маніфест про навчання дорослих у ХХІ столітті: Сила та радість від навчання

Оновлений маніфест визначає дев'ять викликів, у подоланні яких освіта дорослих може грати ключову роль. Європейська асоціація освіти дорослих цим маніфестом хоче підкреслити трансформаційні можливості освіти дорослих та позитивні ефекти навчання

Завантажити повну версію

Завантажити коротку версію

"Формуючи локальну культуру пам’яті" - брошура про проект

Брошура розроблена за результатами проекту «Формуючи локальну культуру пам’яті», у якому учителі та громадські активісти разом із учнями із кількох регіонів України реалізували низку ініціатив, які кожен у свій спосіб докладаються до формування локальної культури пам’яті, сприяють удосконаленню викладання історії у школі, а також розвитку туристичної привабливості

Завантажити

"Громада, що навчається" - ключові тенденції та фактори розвитку освіти дорослих

Ця збірка містить ключові тези про особливості навчання впродовж життя, про те, які тенденції впливали на освіту дорослих на локальному та регіональному рівнях 2017 року, про трансформації, що відбуваються з людьми, коли вони навчаються, і про те, що виграє громада, місто, регіон, коли люди навчаються.

Завантажити

Новий статус – нові можливості. Волонтерство людей поважного віку

Методичний матеріал підготовлений на базі результатів проекту з одноіменною назвою. Мета проекту - залучення людей поважного віку до активної участі в житті суспільства та ініціювання корисних змін, шляхом консолідації зусиль громадських організацій та територіальних центрів соціального обслуговування. Громадські організації, які надають навчальні послуги людям поважного віку та територіальні центри соціального обслуговування об’єднали свої зусилля у питанні популяризації ідей волонтерства.

Завантажити

Бібліотека як «третє місце»: інформаційний бюлетень

У виданні представлено досвід, отриманий у межах проекту «Центр освіти дорослих як платформа розвитку місцевої громади». Апробовано модель ревіталізації бібліотеки в аспекті нових форм та методів роботи, залучення нових категорій користувачів, утвердження соціальної місії культурних установ. 

Команда проекту допомагала створити в бібліотеках Житомирської області атмосферу відпочинку, дружнього спілкування, пізнання себе та інших.

Завантажити

Практико орієнтований журнал "Територія успіху"

"Територія успіху" - практико орієнтований журнал, мета видання полягає у поширенні інформації про неформальну освіту дорослих. Видається з 2015 року Громадською спілкою "Українська асоціація освіти дорослих" за підтримки Інституту з міжнародного співробітництва Німецької асоціації народних університетів DVV International. Тема четвертого випуску: Освіта дорослих і розвиток громадянського суспільства. Випуск 1(4) 2017.

 

Завантажити

Законодавче забезпечення освіти дорослих: зарубіжний досвід

Проаналізовано стан законодавчого забезпечення освіти дорослих у 23-х країнах світу; здійснено огляд систем освіти дорослих, їх структур і змісту; висвітлено перелік провайдерів та асоціацій, діяльність яких спрямована на реалізацію завдань освіти різних категорій дорослого населення. Видання адресовано організаторам формальної і неформальної освіти дорослих, слухачам інститутів післядипломної освіти, науково-педагогічним працівникам, аспірантам, докторантам, викладачам і керівникам навчальних закладів різних типів і форм власності, усім, кого цікавлять проблеми розвитку освіти дорослих. 


Завантажити

Посібник "Від руйнування – до творення. Шляхи примирення в українському суспільстві"

Даний посібник акумулює досвід впровадження культурних ініціатив за проектом «Від руйнування – до творення. Шляхи примирення в українському суспільстві», профінансованим Міністерством закордонних справ Німеччини. Проект реалізувала ГО «Інформаційно-дослідний центр «Інтеграція та розвиток» у партнерстві з DVV International Україна. Дана ініціатива базується на результатах і є логічним продовженням проекту «Спільне майбутнє українського суспільства після Майдану. Сприяння взаєморозумінню та співробітництву в превенції конфліктів» і має на меті розвиток партнерства й співробітницького підходу в локальних спільнотах шляхом реалізації різноманітних культурних ініціатив, спрямованих на руйнування стереотипів, формування взаємоповаги та зміцнення довіри.

Завантажити

Посібник «Замінимо мури відчиненими вікнами»

Цей посібник акумулює досвід впровадження культурних та освітніх ініціатив за проектом «Замінимо мури відчиненими вікнами». Проект реалізувала ГО «Інформаційно-дослідний центр «Інтеграція та розвиток» у партнерстві з DVV International Україна. Ця ініціатива базується на результатах і є логічним продовженням проекту «Від руйнування – до творення. Шляхи примирення в українському суспільстві» і має на меті розвиток партнерства й співробітницького підходу в локальних спільнотах шляхом реалізації різноманітних культурних ініціатив, спрямованих на руйнування стереотипів, формування взаємоповаги та зміцнення довіри. 

Завантажити

СТВОРЮЮЧИ МОСТИ ДЛЯ ДЕМОКРАТІЇ: підходи до формування умов плюралістичних процесів прийняття рішень на місцевому рівні

У навчальному посібнику викладено теоретичні положення та практичні рекомендації щодо створення умов для демократичного прийняття рішень на місцевому рівні. Матеріали посібника створені тренерами та експертами проекту «Регіональні Голоси – Створюємо Мости для Демократії», який здійснюється Інститутом міжнародного співробітництва Німецької асоціації народних університетів (DVV), Представництва DVV International Україна за підтримки Міністерства закордонних справ Федеративної республіки Німеччина. 

Завантажити

Практико орієнтований журнал "Територія успіху"

"Територія успіху" - практико орієнтований журнал, мета видання полягає у поширенні інформації про неформальну освіту дорослих. Видається з 2015 року Громадською спілкою "Українська асоціація освіти дорослих" за підтримки Інституту з міжнародного співробітництва Німецької асоціації народних університетів DVV International (Бонн, Федеративна Республіка Німеччина). Тема третього випуску: Освіта дорослих у пенітенціарній системі України. Випуск 2(3) 2016.

Завантажити

Бібліографічний покажчик "Освіта дорослих"

У бібліографічному покажчику систематизовано праці з проблем освіти дорослих, неперервної освіти, освіти впродовж життя, опублікованих у вітчизняних та зарубіжних виданнях; подано відомості про дисертації, автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата педагогічних наук з проблем андрагогіки і освіти дорослих. У покажчику міститься інформація щодо міжнародних документів, міжнародних організацій та ресурсних центрів освіти дорослих, короткий термінологічний словник. 

Завантажити

Практико орієнтований журнал "Територія успіху"

"Територія успіху" - практико орієнтований журнал, мета видання полягає у поширенні інформації про неформальну освіту дорослих. Видається з 2015 року Громадською спілкою "Українська асоціація освіти дорослих" за підтримки Інституту з міжнародного співробітництва Німецької асоціації народних університетів DVV International (Бонн, Федеративна Республіка Німеччина). Тема другого випуску: Регіони, що навчаються.

Завантажити

Посібник для фахівців з навчання дорослих

Цей посібник містить рекомендації тим, хто тільки починає свою діяльність у сфері навчання дорослих, а також пропонує ідеї досвідченим фахівцям у галузі освіти дорослих. Для адаптації матеріалів цього посібника до Ваших власних педагогічних умов і потреб слід підходити без упередження. У більшості розділів подана узагальнена інформація, оскільки вона застосована до будь якого середовища у сфері освіти дорослих

Завантажити

Маніфест про навчання дорослих у ХХІ столітті

У цій публікації ЄАОД представляє аргументи, дослідження, приклади та історії тих, хто навчався. Освіта дорослих є ключовим інструментом подолання основним викликів, що стоять перед Європою.

Завантажити

Методичний посібник "Старіти? Немає часу!"

Методичний посібник для освітньої роботи з людьми літнього віку. Посібник призначений для тих, хто навчає літніх людей, для тих, хто отримує задоволення від спілкування з представниками старшого покоління. Спеціалісти-практики, знайдуть у посібнику практичні поради, рекомендації, описи конкретних кроків, прийомів роботи, методів і вправ, що дозволить зробити навчання ефективним, комфортним і привабливим для цільової аудиторії.

Завантажити

Практико-орієнтований додаток "Територія Успіху"

 «Територія успіху» - це практико-орієнтований додаток збірника наукових праць «Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи». Мета видання: поширення інформації про неформальну освіту дорослих. Видається з 2015 року Громадською спілкою «Українська асоціація освіти дорослих». Тема першого випуску: Центри освіти дорослих.

Завантажити

Каталог провайдерів послуг з освіти дорослих м.Львова та Львівської області

Каталог організацій складений на основі інформації поданої представниками організацій та отриманій із відкритих джерел. До каталогу входять організації Львова та області, що займаються освітою дорослих у найрізноманітніших напрямках. Видавництво приурочене до проведення  Днів освіти дорослих 5-10 жовтня 2015 року у м. Львові.

Завантажити

Навчання протягом усього життя в Європі - 2014

Вам представлена ​​можливість ознайомитися з обраними статтями з різних випусків журналу "LLinE" (Lifelong Learning in Europe - Навчання протягом усього життя в Європі) в період з 2011 до 2013 року. Журнал інформує своїх читачів про теорію і практику розвиток навчання протягом усього життя в різних країнах Європи та на інших континентах. Метою видання даного збірника статей (російською мовою) є ознайомлення викладачів, вчених, лідерів недержавних організацій і навчальних закладів, працівників управління освіти з багатогранністю процесу і розвитку навчання впродовж усього життя.

Завантажити

Центри Освіти Дорослих

Ця стаття відображає філософію Центрів Освіти Дорослих як найбільш ефективних інституційних структур навчання протягом усього життя.

Публікація буде корисна для політиків і управлінців у галузі освіти дорослих у процесі розробки стратегій освіти протягом усього життя.

Завантажити

 

Дослідження у галузі неформальної освіти дорослих у пілотних областях України: Полтавська та Львівська області

Аналітичний звіт підготовлений на основі результатів дослідження у  галузі неформальної освіти дорослих (ОД), проведеного у жовтні-грудні 2010 року громадською організацією "Жіноча Професійна Ліга" у Полтавській і Львівській областях. Неформальна освіта - це процес навчання, що в основному відбувається поза стінами освітніх установ, на робочому місці, у приміщеннях провайдерів такої освіти або вдома. Зазвичай у такої освіти відсутні певні часові рамки і структура використання ресурсів. Неформальна освіта направлена на покращення знань і кваліфікації, на отримання нового досвіду і навичок, передбачає підвищення якості праці і життя людини.

Завантажити

НАЛАШТУВАННЯ COOKIE
ВИ ЗАЛИШАЄТЕ ВЕБСТОРІНКУ DVV INTERNATIONAL
Важливо: Якщо ви натиснете на це посилання, ви залишите вебсторінку DVV International. DVV International не несе відповідальності за вміст сторонніх вебсайтів, до яких можна отримати доступ за посиланнями. DVV International не впливає на те, щодо яких ваших персональних даних здійснюється доступ та / або обробка на цих сайтах. Щоб отримати додаткову інформацію, перегляньте політику конфіденційності провайдера зовнішніх вебсайтів.