Регіональний проєкт у країнах Східного сусідства

DVV International працює в трьох країнах регіону з 2009 року: в Україні (регіональний офіс з 2010 року), Білорусі (національний офіс з 2009 року) та Республіці Молдова (національний офіс з 2010 року). Однак влітку 2021 року влада більше не продовжила реєстрацію офісу в Білорусі, тому роботу в Білорусі довелося призупинити. Спільна початкова ситуація в регіоні характеризується процесами трансформації, що тривають з моменту проголошення незалежності всіма трьома державами в 1991 році, а також зумовленими ними економічними та соціально-політичними потрясіннями. Неформальна освіта дорослих в регіоні недостатньо закріплена в системах освіти, а структури постачальників є слабкими, хоча формальна освіта не може задовольнити поточний попит на кваліфікованих працівників, а соціальні та політичні виклики також призводять до високого попиту на легкодоступну неформальну освіту для широких груп населення.

Дев'ятирічний проєкт 2019-2027 зосереджений на професіоналізації постачальників освіти та навчання дорослих (ALE). Організаційний розвиток і кваліфікація спеціалістів (менеджерів, викладачів) повинні дозволити центрам ALE в обох країнах проєкту охопити широкі цільові групи відповідними освітніми пропозиціями та надати їм можливість покращити своє особисте становище та брати активнішу участь в економічному, соціальному та політичному житті. 

Аби покращити рамкові умови для роботи провайдерів (ALE), DVV International підтримує поточні процеси, спрямовані на розвиток стратегій та правових засад, що сприятимуть більшій фінансовій стабільності організацій-провайдерів освіти дорослих. За результатами першої фази, на першому плані проєкту, окрім професіоналізації партнерів, буде більша громадська підтримка ALE та імплементації прийнятих програмних документів (Україна: Закон «Про навчання та освіту дорослих»; Республіка Молдова: «Місто, що навчається»). Наприкінці фази організації-постачальники навчання та освіти дорослих матимуть кращі можливості для подальшої диверсифікації своїх освітніх програм і забезпечення більш орієнтованих на попит та потреби населення навчальних програм, особливо для соціально незахищених груп. Фінансова підтримка з місцевих бюджетів пілотних регіонів проєкту сприятиме стабільності ALE-сектора.

By promoting the regional exchange of experience, synergies of the subprojects can be achieved – for example, in the acquisition of meaningful data on the continuing education behavior of the population (based on the method of the European "Adult Education Survey" (AES)) and their use in lobbying and advising decision-makers, in the qualification of adult educators according to the Curriculum globALE and in the strengthening and organizational development of the ALE centers according to the Curriculum InstitutionALE.

The subprojects are being implemented on three levels: macro-level, meso-level, and micro-level. 

Сприяючи регіональному обміну досвідом, можна досягти синергії субпроєктів – наприклад, в отриманні значущих даних про поведінку населення щодо безперервної освіти (на основі методу Європейського «Опитування освіти дорослих» (AES)) та його використання для лобіювання, консультування осіб, які приймають рішення, кваліфікації андрагогів відповідно до Curriculum globALE та у зміцненні й організаційному розвитку центрів навчання та освіти дорослих відповідно до Curriculum InstitutionALE.

Підпроекти реалізуються на трьох рівнях: макрорівні, мезорівні та мікрорівні.

Україна

Успіхи заходів поточної фази на макрорівні включають розробку та обговорення законопроєкту про освіту дорослих, а також декілька пілотних прикладів лобіювання на місцевому рівні, результатом яких є прийняття стратегій, програм і плани дій деяких муніципалітетів. Основна увага на мезорівні приділяється подальшій професіоналізації семи місцевих центрів навчання дорослих відповідно до їхніх планів організаційного розвитку, створених у першій фазі на основі «Curriculum institutionALE». І таким чином, фокус зберігається на здатності розробляти освітні пропозиції, орієнтовані на потреби соціально вразливих. Центри освіти дорослих, потенціал яких зміцнюється на мезорівні, будуть посилені на мікрорівневих пілотних освітніх програмах, які сприяють підвищенню доходів і зайнятості, розвитку особистості та залучення різних соціально незахищених груп.

Молдова

Незважаючи на політичну нестабільність, зміна рамкових умов є важливою умовою розвитку підгалузі. Паралельно з прямою взаємодією з Міністерством освіти та іншими державними установами, у Молдові планують посилити мобілізацію ширшого кола гравців ALE на наступній фазі. Основна увага на мезорівні буде зосереджена на зміцненні потенціалу чотирьох провайдерів освіти дорослих, включно з двома партнерами з першої фази проєкту та двома новими організаціями в «містах, що навчаються», щоб забезпечити розмаїту, орієнтовану на попит і потреби пропозицію. Спроможності центрів освіти дорослих, які були посилені на мезорівні, пілотуватимуть освітні програми, що сприятимуть підвищенню доходів і зайнятості, особистісному розвитку та активній участі різних соціально незахищених цільових груп на мікрорівні. Досвід поточної фази показав, що участь працівників організацій-партнерів у розбудові спроможності на мезорівні дозволила партнерам краще зрозуміти освітні потреби населення і, таким чином, запропонувати більш орієнтовані на його потреби інноваційні курси.

 

НАЛАШТУВАННЯ COOKIE
ВИ ЗАЛИШАЄТЕ ВЕБСТОРІНКУ DVV INTERNATIONAL
Важливо: Якщо ви натиснете на це посилання, ви залишите вебсторінку DVV International. DVV International не несе відповідальності за вміст сторонніх вебсайтів, до яких можна отримати доступ за посиланнями. DVV International не впливає на те, щодо яких ваших персональних даних здійснюється доступ та / або обробка на цих сайтах. Щоб отримати додаткову інформацію, перегляньте політику конфіденційності провайдера зовнішніх вебсайтів.