DVV International в Україні

DVV International - Інститут міжнародного співробітництва Німецької асоціації народних університетів (DVV або Deutscher Volkshochschulverband e.V.). DVV представляє інтереси 900 народних університетів Німеччини (Volkshochschule) та їх регіональних асоціацій, як найбільших постачальників додаткової освіти в Німеччині.

Одна з провідних професійних організацій в галузі освіти дорослих з професійним досвідом вже більше ніж 50 років.

DVV International співпрацює з більш ніж 200 партнерами в більш ніж 30 країнах Азії, Африки, Латинської Америки та Європи. Регіональні і національні офіси DVV International налагоджують співпрацю на місцевому та регіональному рівнях, забезпечують якісну і ефективну діяльності у створенні та розвитку стійких структур в освіті дорослих і молоді.

Поряд з національними, регіональними та глобальними асоціаціями освіти дорослих, DVV International лобіює і просуває право людини на освіту і навчання впродовж усього життя. DVV International орієнтується на Цілі сталого розвитку тисячоліття ООН (SDG), програму глобальної освіти для всіх (Освіта 2030) і Міжнародну конференцію ЮНЕСКО з освіти дорослих (CONFINTEA).

DVV International в Україні

Представництво Інституту міжнародного співробітництва Німецької асоціації народних університетів (DVV International) в Україні розпочало свою діяльність у 2010 року з метою просування освіти дорослих як ключового фактору для покращення якості життя населення та сталого розвитку.

Наша мета

Мета DVV International в Україні – підтримка створення та розвитку сталих структур, які займаються освітою дорослих та молоді.

Наша робота

DVV International підтримує освіту дорослих на трьох різних рівнях: мікро-рівень (освітні заходи для дорослих), мезо-рівень (допомога у створенні незалежних організаційних структур та мереж серед провайдерів освіти для дорослих) та макро-рівень (консультаційні послуги щодо секторальної політики та адвокаційної діяльності).

Наші стратегічні напрями роботи:

 • Допомога у розвитку центрів освіти для дорослих з метою збільшення попиту на навчання та покращення загальнодоступності освітніх можливостей серед дорослих
 • Зміцнення потенціалу провайдерів освіти для дорослих через проведення тренінгів, обмін експертами на національному, регіональному та міжнародному рівнях з метою покращення методів управління, інформаційного наповнення та форматів навчання дорослих
 • Адвокація освіти для дорослих та навчання протягом життя задля підвищення рівня обізнаності суспільства щодо тенденцій освіти для дорослих в Україні завдяки інформаційним кампаніям та політичному діалогу з представниками влади
 • Впровадження інноваційних методів та новітніх підходів в освіті дорослих задля розвитку громадянськості і компетенцій серед дорослих, які бажають навчатися протягом усього життя і серед тих, які мають обмежений доступ до освіти
 • Розвиток освітніх програм для дорослих з метою підвищення рівня працездатності та заробітку серед дорослих, активного залучення до суспільного та політичного життя та сприянню їх соціальної інтеграції
 • Сприяння залученню партнерів до міжнародних заходів та співпраці у сфері освіти протягом життя задля створення синергій серед різних акторів
 • Підтримка мережевої взаємодії та обміну досвідом серед українських провайдерів освіти дорослих задля спільного підсилення сектору

Разом з нашими партнерами ми розробляємо освітні програми для дорослих у різних сферах, включаючи:

 • Професійне навчання і підприємництво
 • Громадянська освіта
 • Культура і креативність
 • Екологія
 • Здоров'я

Наші партнери

Представництво DVV International в Україні виступає професійним партнером у співпраці з громадськими організаціями, університетами та іншими освітніми установами, які займаються освітою протягом життя та тренінгами, а також з міністерствами, органами місцевої влади, органами місцевого самоврядування та центрами зайнятості.