Регіональний проєкт у країнах Східного сусідства

Регіональний проєкт

Регіональний проєкт DVV International охоплює шість країн Європи: Вірменію, Боснію і Герцеговину, Грузію, Косово, Республіку Молдова та Україну, і буде реалізовуватися з 2022 по 2024 рік. Його головною метою є вдосконалення політичних рамок для навчання та освіти дорослих, а також посилити внесок центрів навчання та освіти дорослих у реалізацію ЦСР (цілей сталого розвитку) на основі найкращих національних і регіональних практик та досвіду, а також міжнародної експертизи.

Для досягнення цієї мети проєкт тісно співпрацює з представництвами DVV International у регіоні та його основними партнерами на мезо- та макрорівнях. Це включає співпрацю з національними мережами, асоціаціями, платформами організацій-однодумців та експертами з навчання та освіти дорослих у регіоні, які займаються створенням сприятливих умов для розвитку освіти дорослих і центрів, які пропонують навчальні курси та програми, орієнтовані на потреби мешканців своїх громад.

Однією з найважливіших складових проєкту є розвиток обізнаності ключових стейкхолдерів навчання та освіти дорослих від громадянського суспільства та урядів щодо глобальних і регіональних політичних документів і процесів, таких як Цілі сталого розвитку ООН, CONFINTEA VII (Марракеська рамкова програма дій), новий Європейський порядок денний щодо навчання дорослих на 2021-2030 (NEAAL 2030), Європейський порядок денний у сфері навичок та інші.

Розширення регіонального обміну найкращими практиками у становленні та розвитку центрів навчання та освіти дорослих у співпраці з місцевими органами влади обʼєднає наявний досвід партнерів DVV International у країнах та створить можливості для подальшого розвитку в регіоні. Формати обміну включають міжнародні конференції, засідання робочих груп, документування передового досвіду, навчальні поїздки та інше.

Потенціал ключових суб’єктів громадянського суспільства в регіоні зі створення та розвитку центрів навчання та освіти дорослих посилюється шляхом адаптації програми Curriculum managerALE та організації щорічної Академії адвокації для спільного навчання та професійного обміну за участю провідних європейських та міжнародних експертів у цій галузі. Ці заходи включають оцінку потреб, створення відеоуроків, тренінги та семінари, зустрічі робочих груп тощо.

Відтак перша щорічна Регіональна академія адвокації навчання та освіти дорослих відбулася 13-15 грудня 2022 року в Стамбулі, Туреччина. Мета Регіональної академії полягала в тому, щоб зібрати представників ключових партнерів DVV International з національних асоціацій/альянсів/НУО, які працюють над просуванням навчання та освіти дорослих у шести країнах Регіонального проєкту, а також експертів з адвокації освіти дорослих для забезпечення спільного навчання, обміну та розробки нових підходів, методів і стратегій адвокації з урахуванням національного контексту країн-учасниць. Порядок денний Регіональної академії з адвокації навчання та освіти дорослих включав актуальні теми навчання та освіти дорослих на глобальному та європейському рівнях.

У другій Регіональній академії з адвокації навчання та освіти дорослих, яка відбувалася з 30 травня по 3 червня в Сараєво, Боснія і Герцеговина,  взяли участь понад 30 представників організацій громадянського суспільства (асоціацій, мереж і платформ) із шести країн-партнерів проєкту. Учасники представили драфти національних адвокаційних планів та отримали консультації від європейських та міжнародних експертів щодо  адвокації, а також попрацювали над удосконаленням та доопрацюванням документів. Цей захід із посилення потенціалу партнерів доповнили матеріали щодо додаткових методів та інструментів адвокації, які можна використовувати під час виконання національних планів.

7 лютого 2023 року у межах Регіонального проєкту відбувся вебінар на тему «Новий європейський порядок денний для навчання дорослих 2021-2030 та новий порядок денний ЄС у сфері навичок». Основною метою заходу було підвищити обізнаність учасників щодо поточного дискурсу політики навчання та освіти дорослих у ЄС та ролі громадянського суспільства в розвитку цього сектора. Під час вебінару експерти представили «Нову європейську програму навчання дорослих на 2021-2030 роки та нову програму навичок ЄС», а також свої міркування щодо концепції навичок. Таким чином, учасники отримали нову інформацію на тему та обговорили актуальні питання з експертами.

Окрім згаданих заходів, 25 квітня в Кишиневі та паралельно в онлайн-форматі відбувся гібридний семінар «Стан конвергенції політики навчання та освіти дорослих між Республікою Молдова, Україною та Європейським Союзом». В обговоренні під час заходу взяли участь представники DVV International, влади та лідери громадських організацій. Основні теми, які обговорювалися під час семінару, стосувалися політики навчання дорослих в ЄС, Україні та Молдові та передумови їх зближення. Зокрема, спікери виступили з доповідями з найбільш актуальних питань щодо основної теми, таких як «Політика навчання дорослих в ЄС та країнах співдружності»; «Новий європейський порядок денний для навчання дорослих і позиція громадянського суспільства щодо політики навчання та освіти дорослих у Європейському Союзі»; «Законодавство, управління та фінансування навчання та освіти дорослих у Республіці Молдова»; «Реалізація права на освіту дорослих в Україні», «Про розробку проєкту Закону про освіту дорослих в Україні» та інші.

Одним із ключових напрямків Регіонального проєкту є посилення регіонального обміну досвідом у створенні та розвитку центрів навчання та освіти дорослих у співпраці з місцевими органами влади та консолідація наявного досвіду між партнерами DVV International у цих країнах. У зв’язку з цим заплановані візити для менеджерів центрів навчання та освіти дорослих регіону. Програма обміну для них спрямована на розвиток навичок менеджерів центрів у країнах Регіонального проєкту на основі їхніх власних потреб у навчанні. Партнерства можливі не лише на міжнаціональному рівні; вони також можуть відбуватися в межах однієї країни. Ці двосторонні обміни, розроблені відповідно до індивідуальних потреб та очікувань учасників, також сприятимуть співпраці та обміну між центрами навчання та освіти дорослих на національному та регіональному рівнях. Набутим успішним досвідом у створенні та розвитку центрів у країнах регіону необхідно ділитися та примножувати його. Відтак навчальні візити для менеджерів центрів навчання та освіти дорослих будуть організовані, щоб надати учасникам практичні знання, сприяти неформальному обміну та налагодженню контактів, а також поглибити розуміння використовуваних методів, інструментів і підходів. Це сприятиме обміну передовим досвідом та зміценню експертизи. Повернувшись із обміну, учасники програми матимуть можливість застосувати здобутий досвід, аби вплинути на позитивний розвиток у своїх центрах.

 

 

НАЛАШТУВАННЯ COOKIE
ВИ ЗАЛИШАЄТЕ ВЕБСТОРІНКУ DVV INTERNATIONAL
Важливо: Якщо ви натиснете на це посилання, ви залишите вебсторінку DVV International. DVV International не несе відповідальності за вміст сторонніх вебсайтів, до яких можна отримати доступ за посиланнями. DVV International не впливає на те, щодо яких ваших персональних даних здійснюється доступ та / або обробка на цих сайтах. Щоб отримати додаткову інформацію, перегляньте політику конфіденційності провайдера зовнішніх вебсайтів.