(2015) Dezvoltarea profesională a specialiștilor în educația adulților în regiunea Parteneriatului estic

Cine este un specialist în educația adulților? Ce competențe are nevoie un specialist în educația adulților? În ce domenii și instituții funcționează un specialist în educația adulților? Ce diferențe și puncte comune ale programelor de educație a adulților există în țările din regiunea Parteneriatului estic, Uniunea Europeană și Asia Centrală?

Aceste întrebări au fost punctul de pornire a Academiei Regională de Vară  din 2015, care a fost organizată de către oficiul Reprezentanței DVV International din Ucraina și care a avut loc în perioada 3-8 iunie, 2015 în stațiunea "Bukhta Vikingiv" în regiunea Lviv din Ucraina de Vest.

Potrivit D-nei Larissa Jogi, profesor la Institutul de științe pedagogice și Director al departamentului de educație a adulților de la Universitatea din Talin și care a fost invitată în calitate de expert la Academia de Vara, educația adulților este un domeniu științific care se referă la procesele de socializare și re-socializare, adaptare, emoționale, cognitive, sociale și profesionale, formare de identitate și de poziționare ca individ. Activități de cercetare în aceste domenii sunt integrate în curriculum de licență și programe de masterat în "Educația adulților" în instituțiile de învățământ superior din Estonia. Ocupația de "specialist în educația adulților" sau "andragogie", așa cum se mai numește profesia, este integrată în sistemul estonian de calificări profesionale. Elaborarea unui sistem de standarde profesionale pentru specialiștii în educația adulților a demarat la începutul anilor 2000, iar primele certificate pentru specialiștii instruiți în domeniul educației adulților au fost emise de către Asociația Estoniană a specialiștilor în educația adulților "Andras" ( "AEAE Andras"). "Andras" este condusă de un comitet profesionist care întrunește experți din domeniul educației adulților.

Dezvoltarea istorică a profesionalizării specialiștilor din domeniul educației adulților constituie un factor important în înțelegerea dezvoltării educației adulților. Prezentarea expertului german Dr. Tetyana Kloubert, cercetător în cadrul departamentului de științe pedagogice și învățării pe tot parcursul vieții la Universitatea din Augsburg, a fost axată pe acest subiect. În teza "Înțelegerea trecutului a dimensiunii educației adulților", Dr. Tetyana Kloubert trasează din perspectiva istorică direcțiile generale ale rolului specialistului în educația adulților, conceptul de sine și percepția în societate, cerințele pentru profesionalizarea specialiștilor în educația adulților, care vizează introducerea unor definiții, cum ar fi mandatul și acreditarea specialiștilor în educația adulților. Termenul "mandat" este subînțeles, în acest context, ca fiind reprezentant de solicitările din partea societății față de educația adulților, implicit și explicit, sau de sarcinile pe care specialiștii în educația adulților și le-au asumat în ceea ce privește activitățile lor profesionale care reies din analiza și înțelegerea contextului social. Acreditarea înseamnă profesionalizare, precum și reglementarea profesiei de "specialist în educația adulților". Una din concluziile care pot fi făcute este faptul că specialiștii în educația adulților, încearcă în orice moment să reacționeze la problemele sociale și provocările actuale și să ofere posibilități de auto-dezvoltare prin educație. Astfel, educația adulților este o "mișcare de căutare": găsirea unor modalități de a reduce decalajul dintre cerințele (noi) ale societății și interesele individuale, dintre pierderi și posibilele beneficii.

Institutul German pentru Educația Adulților (DIE), face cercetări în domeniul educației adulților din 1957 și a fost reprezentat la Academie de către Susanne Lattke, cercetator asociat la institut si în calitate de expert la Academia de Vara. Institutul conectează abordările teoretice, de cercetare și cele practice și elaborează concepte inovatoare în domeniul educației adulților. Programul de studiu Curriculum GlobALE este unul dintre proiectele institutului. Curriculum GlobALE constituie un cadru internațional pentru formarea specialiștilor din domeniul educației și formării adulților și a fost elaborat în colaborare cu DVV International. Participanții la Academia de Vara au luat cunoștință și au analizat diferite module ale curriculumului GlobALE și au evaluat posibilitățile de a lansa programul în țările lor de origine.

Timp de 6 zile, cei 32 de participanți și 6 experți, care au reprezentat 10 țări (Ucraina, Belarus, Moldova, Uzbekistan, Armenia, Georgia, Germania, Belgia, Estonia și Letonia), au făcut schimb de experiențe practice în lucrul cu auditoriul adult, în elaborarea programelor de studiu pentru adulți și proiecte în domeniul educației adulților din țările lor de origine. Printre problemele-cheie cu care se confruntă cadrele didactice ale instituțiilor de învățământ superior, precum și formatori ai sectorului non-guvernamental sunt lipsa de materiale de cercetare și metodice, de formatori  profesioniști în domeni, de procese de certificare a furnizorilor de servicii în domeniul non-formal de educație, de modalități de informare a grupurilor țintă și atragere a participanților, precum și o lipsă de orientare către nevoile pieței forței de muncă, un nivel scăzut de cooperare între instituțiile de învățământ, piața forței de muncă, centre de locuri de muncă și a altor părți interesate.

În timpul Academiei Regionale de vară  echipele de țară au elaborat noi idei și abordări pentru a pune în aplicare programe de educație a adulților și pentru a consolida dezvoltarea în continuare a formatorilor în domeniul educației adulților în țările lor. Grupurile de țară au utilizat o varietate de abordări creative și metode de lucru cu adulții, au pregătit și sistematizat programe de formare pentru adulți în contextul național individual. Materialele de program și de formare din cadrul  Academiei Regionale de Vară pot fi descărcate mai jos.


Dowload materials

Cookie-Settings
YOU ARE LEAVING DVV INTERNATIONAL
Important notice: If you click on this link, you will leave the websites of DVV International. DVV International is not responsible for the content of third party websites that can be accessed through links. DVV International has no influence as to which personal data of yours is accessed and/or processed on those sites. For more information, please review the privacy policy of the external website provider.