(2015) Професійна підготовка викладачів для дорослих у країнах регіону Східного сусідства

Хто такий викладач для дорослих? Які його компетенції? У яких сферах і в яких установах він працює? Які відмінності і які спільні риси програм освіти дорослих існують між країнами Східного Сусідства, ЄС та Азією? Ці питання поклали початок Регіональної Літньої Академії, яка проходила з 3 по 8 червня 2015 у Львівській області, на території бази відпочинку «Бухта Вікінгів», с. Старе Село, організована Представництвом DVV International в Україні.

За словами експерта Літньої Академії Лариси Йоги, завідуючої кафедри андрагогіки, професора Інституту педагогічних наук Талліннського Університету , навчання дорослих - це феномен, який включає в себе соціалізацію- ресоціалізацію, адаптацію, емоційний, когнітивний, соціальний та професійний процес, формування ідентичності та суб'єктної позиції. Дослідження даної області входить в навчальну програму бакалавра і магістра «андрагогіки» у вищих навчальних закладах Естонії. Викладач для дорослих або андрагог - так називається професія, включена в систему кваліфікацій Естонії. Розробка стандарту професії викладача для дорослих почалася на початку 2000-х років, а перші сертифікати про присвоєння кваліфікації викладача для дорослих були надані Естонської асоціації андрагогів «Andras» («AEAE Andras»), що створила професійний комітет, до складу якого увійшли провідні експерти в цій сфері.

Важливим етапом у розумінні становлення галузі освіти дорослих є історичний погляд на розвиток професіоналізації викладачів для дорослих. Цій темі була присвячена презентація експерта з Університету Аугсбурга в Німеччині Тетяни Клоуберт, наукової співробітниці кафедри педагогіки, що спеціалізується на освіті дорослих і безперервній освіті. У своїй докторській дисертації «Осмислення минулого як вимір освіти дорослих» Тетяна Клоуберт реконструює основні напрямки професійних ролей викладачів для дорослих, їх самосприйняття і зовнішніх образів, вимог до професіоналізації, перед якими стояли або стоять викладачі для дорослих, вводячи такі поняття, як мандат і ліцензія викладача для дорослих . Під мандатом розуміється запит суспільства по відношенню до професії викладач для дорослих, виражений імпліцитно чи експліцитно, тобто ті завдання, які суспільство ставило перед викладачами дорослих в історичній перспективі або які вони самі ставили перед собою у своїй професійній діяльності, виходячи з аналізу та сприйняття суспільного контексту . Ліцензія - це професіоналізація і академізації професії, політично-соціальна регламентація професії викладача для дорослих. Один із висновків цього дослідження полягає в тому, що викладачі для дорослих у різні часи в рамках своєї роботи намагалися реагувати на поточні соціальні проблеми, виклики, надаючи можливості саморозвитку та самореалізації через навчання. Таким чином, освіта дорослих це «пошуковий рух»: пошук шляхів подолання розриву між (новими) вимогами суспільства та індивідуальними інтересами, між відповідними втратами і можливими вигодами, між зруйнованими однозначно і пошуком нових смислів.

Дослідженням в галузі освіти дорослих в Німеччині з 1957 року займається Інститут Освіти Дорослих Німеччини DIE, науковим співробітником якого є Сюзанні Латтке, одна з експертів Літньої Академії. Інститут пов'язує теорію, дослідження та практику в області ОД, розробляє інноваційні концепти для практиків. Однією з таких розробок є Навчальна програма Curriculum GlobALE, яка являє собою міжнародну рамку для тренінгу фахівців у навчанні дорослих і тренерів, розроблену спільно з DVV International. Під час Літньої Академії учасникам була надана можливість розглянути модульну структуру програми Curriculum GlobALE ​​і оцінити можливість застосування даної програми в країнах регіону.

Протягом шести днів 32 представника і 6 експертів з 10 країн - України, Білорусії, Молдови, Узбекистану, Вірменії, Грузії, Німеччини, Бельгії, Естонії, Латвії, обмінювалися практичним досвідом по роботі з дорослою аудиторією, розробці програм навчання для дорослих і проектами в області ОД в національних контекстах. Серед основних проблем, з якими стикаються як викладачі державних вищих навчальних закладів, так і тренера з неурядових організацій, а також навчальних центрів - це відсутність нормативної бази та кваліфікаційних стандартів викладача для дорослих, недолік дослідних і методичних матеріалів, відсутність професійних тренерів дорослих, недоліки або відсутність процесу сертифікування провайдерів послуг у неформальному секторі, способи інформування цільової аудиторії та залучення учасників, недостатня орієнтація на потреби ринку праці, низький рівень співпраці між навчальними закладами та підприємствами, центрами зайнятості та ін.

Під час Регіональної Літньої Академії було зроблено багато напрацювань країнових груп по реалізації програм у навчанні дорослих та розвитку області ОД, використані різні творчі підходи та методи роботи з дорослими, підготовлені і систематизовані програми з навчання дорослих і тренерів у національних контекстах.

 

Завантажити матеріали

Вітаємо на сайті DVV International Eastern Neighbours

НАЛАШТУВАННЯ COOKIE
ВИ ЗАЛИШАЄТЕ ВЕБСТОРІНКУ DVV INTERNATIONAL
Важливо: Якщо ви натиснете на це посилання, ви залишите вебсторінку DVV International. DVV International не несе відповідальності за вміст сторонніх вебсайтів, до яких можна отримати доступ за посиланнями. DVV International не впливає на те, щодо яких ваших персональних даних здійснюється доступ та / або обробка на цих сайтах. Щоб отримати додаткову інформацію, перегляньте політику конфіденційності провайдера зовнішніх вебсайтів.