Тендер на проведення тренінгу «Партнерства, які працюють»

Представництво DVV International в Україні за сприяння Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини оголошує тендер з пошуку тренерів/ок для проведення тренінгу «Партнерства, які працюють».

Мета діяльності Представництва DVV International в Україні – підтримка створення та розвитку сталих структур, які займаються освітою дорослих та молоді.

Один з головних напрямів роботи DVV International в 2019-2021 роках є підтримка створення та розвитку центрів навчання і освіти дорослих (ЦНОД) –  як провайдерів різноманітних, інноваційних та економічно доступних освітніх послуг для різних цільових груп задля  підвищення рівня особистісного, професійного розвитку громадян та стратегічного розвитку громади загалом.

Мета та місія ЦНОД – допомога у скороченні бідності, посилення соціальної інтеграції, підвищення громадянської участі і сприяння місцевому розвитку.

ЦНОД, що зараз почали виникати в Україні, створюються на базі громадських організацій, комунальних закладів культури і освіти (бібліотек, народних домів, тощо), можуть бути структурними підрозділами навчальних закладів.  Вони часто представляють собою модель німецьких народних університетів, яка забезпечує можливості навчання протягом усього життя для всіх, незалежно від соціального статусу, статі, освіти, віку, релігії, ідеології чи національності.

Пакет навчання дорослих та молоді в ЦНОД зазвичай включає:

 • програми розвитку особистості (навички та компетентності, які можуть бути використані в різних життєвих обставинах або сферах діяльності: іноземні мови, курси ІТ, фінансова грамотність, підприємництво, бухгалтерський облік, навички пошуку роботи, успішне спілкування та презентації, співробітництво та навички керування конфліктами тощо);
 • професійну освіту (короткострокові курси з опанування різних професій або підвищення кваліфікації);
 • громадянську освіту (публічні лекції, дискусії та дебати, ґендерна та громадська активність, розвиток культури волонтерства тощо);
 • культурну освіту (курси та майстер-класи з традиційного мистецтва і сучасного хенд-мейду, лекції з мистецтва та кінематографії, виставки, зустрічі з письменниками і режисерами тощо);
 • програми з питань здоров’я (подолання стресу, здорове харчування, заняття з різних видів спорту тощо).

ЦНОД також функціонують як майданчики для зустрічі ініціативних груп і обговорення проблем громади, а також самі виступають з ініціативами з розвитку громад.

Ще однією послугою ЦНОД є орієнтація з питань кар’єрного зростання. Завдяки орієнтаційним сесіям учасники/ці можуть отримати реалістичну оцінку своїх компетентностей, освітніх потреб, варіантів подальшого професійного чи особистісного розвитку, інформацію про освітні можливості в регіоні. 

Функціонування ЦНОД забезпечується за рахунок місцевих бюджетів, коштів малого та середнього бізнесу, з прибутку соціальних підприємств, що відкриваються при ЦНОД, ґрантових коштів та внесків тих, хто навчається.

Вразливі групи населення, як правило, отримують навчальні послуги ЦНОД безкоштовно або за невелику оплату.

Цей тренінг є одним із циклу освітніх заходів у межах програми Curriculum Institutionale, орієнтаційної рамкової програми для зміцнення інституційних спроможностей центрів навчання і освіти дорослих.

Мета тренінгу

Підвищити спроможність керівників, менеджерів ЦНОД та організацій-провайдерів неформальної освіти (партнерів DVV International в Україні) зміцнювати наявні партнерства та розбудовувати нові міжсекторальні партнерства.

Цільова аудиторія тренінгу

Керівники, менеджери ЦНОД та організацій-провайдерів неформальної освіти з різних регіонів України (18 осіб).

Усі організації мають досвід партнерської взаємодії. Ідентифіковані партнери на  місцевому та регіональному рівнях. Є коло контактів за секторами (переважно - освіта, політика, бізнес). У більшості організацій налагоджені достатньо стабільні стосунки з профільними установами та органами влади, підписані Меморандуми про співпрацю, проте виникають певні труднощі при розбудові нових партнерств в інших секторах – бізнес, соціальна сфера (наприклад, центри зайнятості), ЗМІ.

З боку партнерських організацій є запити щодо: розуміння реальних причин, чому партнерства не працюють або працюють не ефективно, розвитку компетентностей для розбудови партнерств у різних секторах та на різних рівнях, ефективних інструментів співпраці, механізмів аналізу ключових партнерів та оцінки ефективності партнерств, специфіки мережевої взаємодії для ЦНОД.

Очікувані результати

 • Учасники володіють інструментами аналізу наявних та потенційних партнерів.
 • Учасники/ці створили мапу стейкхолдерів, наявних і потенційних партнерів за секторами - освіта, бізнес, ЗМІ, політика, соціальна сфера (центри та служби зайнятості, соціальні служби), інші галузі та знають як працювати з нею надалі.
 • Учасники уміють працювати з потребами та інтерасами партнерів.
 • Учасники/ці володіють інструментами оцінки ефективності партнерств та можуть їх використовувати на практиці.

Ключові теми тренінгу (перелік може бути розширено):

 • Мапування стейкхолдерів, включаючи наявних та потенційних партнерів.
 • Етапи розбудови партнерств: цілі, план дій, виклики на кожному етапі.
 • Інноваційні методи та інструменти розбудови партнерств.
 • Специфіка налагодження та розбудови міжсекторальних партнерств - освіта, бізнес, ЗМІ, політика, соціальна сфера (центри та служби зайнятості, соціальні служби), інші галузі. Підвищення конкурентоздатності ЦНОД шляхом розвитку міжсекторальних партнерств. Ризики та винагороди міжсекторальних партнерств.
 • Оцінка ефективності партнерств.
 • Успішні та неуспішні кейси партнерств у сфері неформальної освіти в Україні та  світі. Аналіз причин неефективних або формально ефективних партнерств: розбір реальних кейсів з досвіду учасників/ць тренінгу, кейсів з боку тренера/ки.

Завдання для тренерів/ок:

 • Розробити детальну програму для практично-орієнтованого тренінгу онлайн «Партнерства, які працюють», погодивши її з командою DVV International в Україні.
 • Підготувати роздаткові навчальні матеріали для учасників/ць тренінгу (наприклад, кейси, презентації, практичні вправи, завдання, схеми/графіки, інші роздаткові матеріали тощо).
 • Провести онлайн тренінг з використанням інтерактивних вправ.
 • Розробити інструменти для підсумкового оцінювання компетентнісного рівня учасників/ць із заданої теми.
 • Підготувати підсумковий звіт тренера/ки із врахуванням результатів підсумкового оцінювання.

Вимоги до тренерів/ок:

 • Досвід проведення тренінгів із заявленої теми;
 • Наявність успішного практичного досвіду з розбудови партнерств у сфері неформальної освіти або дотичної сфери;
 • Розуміння специфіки освіти дорослих, інноваційних та сучасних підходів в цій сфері;
 • Практичний досвід і навички проведення тренінгів онлайн;
 • Говорити доступною для цільової аудиторії мовою;
 • Розуміння специфіки діяльності неприбуткових організацій.

Організаційні аспекти

Дати проведення: кінець січня - початок лютого 2021 (уточнюються).

Тривалість: від 6 до 12 годин (узгоджується з тренером на основі попередньої пропозиції тренера).

Формат: інтерактивні тренінгові сесії онлайн (кількість сесій, їх тривалість узгоджується з тренером на основі попередніх пропозицій тренера).

Місце проведення: платформа ZOOM.

Мова проведення: українська.

Документи для участі в тендері

 • Резюме, що включає підтвердження тренерського та практичного досвіду із заявленої теми.
 • План проведення тренінгу, що включає:
 1. Тематичні блоки тренінгу та інтерактивні методи навчання, які будуть використовуватися по кожному тематичному блоку.
 2. Загальна тривалість тренінгу та тривалість окремих zoom сесій (загальна кількість годин тренінгу, кількість сесій та їх тривалість, кількість днів).
 3. Перелік та короткий опис супровідних навчальних матеріалів для учасників/ць.
 4. Методи та інструменти для підсумкового оцінювання компетентнісного рівня учасників/ць.
 5. Розмір гонорару для виконання робіт.

Контактна інформація

Зазначені документи в пункті 9 необхідно надіслати на електронну пошту: dragovenko@dvv-international.org.ua  до 14 грудня 2020 року включно.

Контактна особа: Яна Драговенко, +380 50 315 44 81

 

НАЛАШТУВАННЯ COOKIE
ВИ ЗАЛИШАЄТЕ ВЕБСТОРІНКУ DVV INTERNATIONAL
Важливо: Якщо ви натиснете на це посилання, ви залишите вебсторінку DVV International. DVV International не несе відповідальності за вміст сторонніх вебсайтів, до яких можна отримати доступ за посиланнями. DVV International не впливає на те, щодо яких ваших персональних даних здійснюється доступ та / або обробка на цих сайтах. Щоб отримати додаткову інформацію, перегляньте політику конфіденційності провайдера зовнішніх вебсайтів.