Конкурс на посаду консультанта проєкту «Опитування щодо участі дорослого населення в навчанні в Україні, Білорусі та Молдови»

DVV International - Інститут міжнародного співробітництва Німецької асоціації народних університетів (DVV або Deutscher Volkshochschul Verband e.V.), працює у всьому світі з метою сприяння та підтримки навчання та освіти дорослих як ключового фактору розвитку суспільства та зменшення бідності. Спираючись на знання та досвід німецької національної асоціації місцевих провайдерів освітніх послуг, DVV International прагне ділитися найкращими практиками у сфері навчання і освіти дорослих.

Проектний підхід DVV International націлений на формування політик, розробку стратегій, стандартів та норм, сприяння фінансуванню на національному рівні (макрорівень), а також на розбудову інституційного потенціалу та професіоналізацію фахівців у сфері навчання і освіти дорослих (мезорівень), та співпрацює як з державними установами, такими як міністерства, так і з університетами та іншими освітніми закладами і організаціями громадянського суспільства. Підтримуючи наших партнерів (місцевих провайдерів навчання і освіти дорослих) у розробці та пілотуванні якісних програм навчання, особливо для вразливих груп населення (мікрорівень), ми створюємо найкращі практики та докази переваг навчання і освіти дорослих.

З 2010 року DVV International працює в Україні, Білорусі та Молдові через своє регіональне представництво в Києві та офіси в Мінську та Кишиніві.

У своїх зусиллях з лобіювання та адвокатування навчання і освіти дорослих в Україні, Білорусі та Молдові представники місцевих та міжнародних ОГС зазвичай не мають іншого вибору, окрім як використовувати приклади та аналіз проблем з інших країн, оскільки бракує національних даних про участь дорослих у навчанні в цих країнах. З цієї причини неможливо розробляти політичні рекомендації на основі фактичних даних.

Щоб відповісти на цей виклик та сприяти професіоналізації політичного діалогу щодо навчання і освіти дорослих в Україні, Білорусі та Молдові, DVV International ініціює опитування щодо участі дорослих в навчанні у трьох країнах. Ідея полягає у проведенні опитування та складанні кількісного звіту з використанням методології Європейського опитування освіти дорослих (AES).

Європейське опитування освіти дорослих (AES) охоплює участь дорослих у навчанні та освіті (формальній, неформальній та інформальній навчання), та є одним з основних джерел даних для статистики ЄС у сфері навчання протягом усього життя. Воно охоплює місцеве населення у віці 25-64 років. Базовим періодом для виявлення участі в навчанні є дванадцять місяців до співбесіди.

Опитування дає наступну інформацію:

 • Участь у формальному, неформальному та інформальному навчанні;
 • Характеристика навчальної діяльності;
 • Обсяг навчальних годин;
 • Що сприяє та що перешкоджає участі;
 • Доступ до інформації про можливості навчання;
 • Фінансування з боку роботодавця та витрати на навчання;
 • Самооцінка навичок володіння мовою.

Європейські опитування щодо освіти дорослих проводилися у 2007, 2011 та 2016 роках, і результати оприлюднено в онлайн - базі даних Євростату. Наступне опитування планується на 2022 рік.

Таке опитування буде корисним для розробки політики у сфері освіти дорослих, лобіювання та адвокації, а також для стратегічного планування цілей та діяльності DVV International в Україні, Білорусі та Молдові.

Проєкт включатиме такі компоненти та заходи:

• оголошення тендерів та вибір соціологічної компанії в кожній країні;

• переклад та адаптація стандартної анкети Євростату в співпраці з місцевими та міжнародними партнерами та експертами;

• адаптація посібника Євростату з якості проведення опитування;

• формування вибірки відповідно до стандартів Євростату;

• попереднє тестування анкети;

• оцінка етапу тестування, підготовка звіту, за необхідності, внесення змін до анкети;

• розробка концепція остаточного звіту;

• збір даних;

• аналіз даних;

• складання таблиць з результатами;

• семінари ( у форматі фокус-груп) для обговорення інтерпретації результатів за участі міжнародних експертів;

• підготовка звіту;

• презентація результатів дослідження (міністерствам, провайдерам навчання і освіти дорослих, ОГС, бізнес-сектору та іншим зацікавленим сторонам).

Проект розпочинається у серпні 2021 року; його тривалість - до 24 місяців (до липня 2023 року).

Залучення національного консультанта на період серпень - грудень 2021 року.

Завдання:

Координація заходів, запланованих у рамках плану на серпень - грудень 2021 року, зокрема шляхом залучення до впровадження таких компонентів:

 • Консультації у формулюванні технічного завдання для місцевих постачальників послуг (соціологічні дослідницькі інституції);
 • Організація та проведення/модерування консультаційного семінару (запитання та відповіді) для зацікавлених соціологічних дослідницьких інституцій;
 • Організація процесу та участь у відборі постачальників послуг;
 • Організація та проведення консультацій та навчальних сесій для обраного постачальника послуг в Україні;
 • Організація та проведення стартового семінару для місцевих зацікавлених сторін/осіб, що приймають рішення;
 • Координація комунікаційних/консультаційних сесій між місцевою соціологічною компанією та міжнародними експертами щодо адаптації анкет, розробки посібника для інтерв'юера, збору пілотних даних, навчання інтерв'юерів;
 • Консультації щодо проведення семінару з оцінки результатів на пілотній фазі та на етапі планування збору даних;
 • Інші завдання на основі потреб DVV International.

Критерії відбору:

• знання сфери та підтверджений досвід роботи в освітній галузі, зокрема в освіті дорослих;

• досвід консультування у сфері навчання і освіти дорослих;

• наявний досвід проведення соціологічних досліджень, збору та аналізу даних;

• надійні знання щодо якісних методів та інструментів дослідження;

• здатність організовувати діяльність відповідно до встановлених принципів у межах наявних людських, часових та фінансових ресурсів;

• хороші комунікативні навички, необхідні для реалізації та виконання завдань та заходів проекту;

• навички вирішення проблем: здатність ідентифікувати та вирішувати проблеми, які можуть виникнути під час реалізації проекту;

• вільне володіння українською, англійською та російською мовами.

Порядок подання заявки

Кінцевий термін подання заявок – 15 серпня 2021 року.

Зацікавлених заявників просимо надіслати свої резюме та короткий мотиваційний лист із описом належного досвіду роботи в електронній формі на адресу info@dvv-international.org.ua

 

Ukraine

Welcome to DVV International Eastern Neighbours

Cookie-Settings
YOU ARE LEAVING DVV INTERNATIONAL
Important notice: If you click on this link, you will leave the websites of DVV International. DVV International is not responsible for the content of third party websites that can be accessed through links. DVV International has no influence as to which personal data of yours is accessed and/or processed on those sites. For more information, please review the privacy policy of the external website provider.