Тендер на проведення тренінгу "Комунікації та просування в соціальних мережах для ЦНОД "

1. Обґрунтування

Представництво DVV International в Україні за сприяння Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини оголошує тендер з пошуку тренерів/ок для проведення тренінгу «Комунікації та просування в соціальних мережах для ЦНОД».

Мета діяльності Представництва DVV International в Україні – підтримка створення та розвитку сталих структур, які займаються освітою дорослих та молоді.

Один з головних напрямів роботи DVV International в 2019-2021 роках є підтримка створення та розвитку центрів навчання і освіти дорослих (ЦНОД) –  як провайдерів різноманітних, інноваційних та економічно доступних освітніх послуг для різних цільових груп задля підвищення рівня особистісного, професійного розвитку громадян та стратегічного розвитку громади загалом.

Мета та місія ЦНОД – допомога у скороченні бідності, посилення соціальної інтеграції, підвищення громадянської участі і сприяння місцевому розвитку.

ЦНОД, що зараз почали виникати в Україні, створюються на базі громадських організацій, комунальних закладів культури і освіти (бібліотек, народних домів, тощо), можуть бути структурними підрозділами навчальних закладів.  Вони часто представляють собою модель німецьких народних університетів, яка забезпечує можливості навчання протягом усього життя для всіх, незалежно від соціального статусу, статі, освіти, віку, релігії, ідеології чи національності.

Пакет навчання дорослих та молоді в ЦНОД зазвичай включає:

 • програми розвитку особистості (навички та компетентності, які можуть бути використані в різних життєвих обставинах або сферах діяльності: іноземні мови, курси ІТ, фінансова грамотність, підприємництво, бухгалтерський облік, навички пошуку роботи, успішне спілкування та презентації, співробітництво та навички керування конфліктами тощо);
 • професійну освіту (короткострокові курси з опанування різних професій або підвищення кваліфікації);
 • громадянську освіту (публічні лекції, дискусії та дебати, ґендерна та громадська активність, розвиток культури волонтерства тощо);
 • культурну освіту (курси та майстер-класи з традиційного мистецтва і сучасного хенд-мейду, лекції з мистецтва та кінематографії, виставки, зустрічі з письменниками і режисерами тощо);
 • програми з питань здоров’я (подолання стресу, здорове харчування, заняття з різних видів спорту тощо).

ЦНОД також функціонують як майданчики для зустрічі ініціативних груп і обговорення проблем громади, а також самі виступають з ініціативами з розвитку громад.

Ще однією послугою ЦНОД є орієнтація з питань кар’єрного зростання. Завдяки орієнтаційним сесіям учасники/ці можуть отримати реалістичну оцінку своїх компетентностей, освітніх потреб, варіантів подальшого професійного чи особистісного розвитку, інформацію про освітні можливості в регіоні. 

Функціонування ЦНОД забезпечується за рахунок місцевих бюджетів, коштів малого та середнього бізнесу, з прибутку соціальних підприємств, що відкриваються при ЦНОД, ґрантових коштів та внесків тих, хто навчається.

Вразливі групи населення, як правило, отримують навчальні послуги ЦНОД безкоштовно або за невелику оплату.

Цей тренінг є одним із циклу освітніх заходів у межах програми Curriculum Institutionale, орієнтаційної рамкової програми для зміцнення інституційних спроможностей центрів навчання і освіти дорослих.

2. Мета тренінгу

Підвищити компетентності у сфері комунікацій та просування в соціальних мережах для ефективної взаємодії з цільовими групами та посилення позитивного іміджу ЦНОД.

3. Цільова аудиторія тренінгу

Керівники, комунікаційні менеджери (або фахівці, що їх замінюють) ЦНОД та організацій-провайдерів неформальної освіти з різних регіонів України, що є партнерами DVV International в Україні (14 осіб із 7 організацій).

4. Очікувані результати

 • Учасники здійснили аналіз своїх ЦНОД на предмет того, як вони зараз проявляються в соціальних мережах та на сайті.
 • Учасники визначили цілі та завдання просування в соціальних мережах, розробили контент-план для ЦНОД.
 • Учасники володіють осоновними інструментами комунікацій та просування в соціальних мережах (Facebook, Instagram, Telegram, Twitter), Youtube.
 • Учасники поглибили практичні навички комунікацій та просування в соціальних мережах.

5. Потенційні теми тренінгу (теми можуть варіюватися і бути доповнененими):

 • Основи Social Media Marketing, розробка контент-плану для ЦНОД.
 • Дієві інструменти SMM для ефектиної роботи в різних соціальних мережах з урахуванням специфіки ЦНОД – Facebook, Instagram, Youtube, інші.
 • Робота з контентом та візуалізацією: як бути зрозумілими, помітними та сучасними. Техніки, сервіси, інструменти.
 • Основи таргетингу в соціальних мережах. Переваги та недоліки платної реклами.
 • Особливості просування ЦНОД без бюджету або з обмеженим бюджетом. Дієві інструменти та техніки.
 • Аналітика ефективності у соціальних мережах: аналіз даних та звітність.

6. Завдання для тренерів/ок:

 • Здійснити попередній аналіз наявної комунікаційної політики партнерських організацій у соціальних мережах, на сайті.
 • Розробити детальну програму для практично-орієнтованого тренінгу офлайн «Комунікації та просування в соціальних мережах для ЦНОД», погодивши її з командою DVV International в Україні.
 • Підготувати роздаткові навчальні матеріали для учасників/ць тренінгу, наприклад, зразки контент-планів, кейси, презентації, практичні вправи, завдання, схеми/графіки тощо.
 • Провести тренінг із використанням інтерактивних вправ та практичних завдань.
 • Розробити інструменти для вхідного та підсумкового оцінювання компетентнісного рівня учасників/ць із заданої теми.
 • Підготувати звіт тренера/ки із врахуванням результатів підсумкового оцінювання.

7. Вимоги до тренерів/ок:

 • Досвід проведення тренінгів із заявленої теми.
 • Успішний досвід у сфері маркетингу в соціальних мережах (SMM) – Facebook, Instagram, Youtube.
 • Досвід роботи з візуальним контентом.
 • Досвід просування веб-сайтів.
 • Досвід у сфері внутрішніх та зовнішніх комунікацій, позиціонування, просування брендів є бажаним.
 • Досвід розробки комунікаційних стратегій, планів комунікацій є бажаним.
 • Розуміння специфіки освіти дорослих, інноваційних та сучасних підходів в цій сфері.
 • Говорити доступною для цільової аудиторії мовою.
 • Розуміння специфіки діяльності неприбуткових організацій.

8. Організаційні аспекти

Дати проведення: у період з 8 по 10 червня 2021 (уточнюються).

Тривалість: 8-16 годин або 1-2 робочі дні (узгоджується з тренером на основі попередньої пропозиції тренера).

Формат: офлайн.

Місце проведення: м. Київ (уточнюється).

Мова проведення: українська.

9. Документи для участі в тендері

 • Резюме, що включає підтвердження тренерського та практичного досвіду із заявленої теми.
 • План проведення тренінгу, що включає:   
 1.  Тематичні блоки тренінгу та інтерактивні методи навчання, які будуть  використовуватися по кожному тематичному блоку.
 2.  Загальна тривалість тренінгу (загальна кількість годин тренінгу, кількість сесій та їх тривалість, кількість днів).
 3.  Перелік та короткий опис супровідних навчальних матеріалів для учасників/ць.
 4.  Методи та інструменти для вхідного та підсумкового оцінювання компетентнісного рівня учасників/ць.
 5. Розмір гонорару для виконання робіт.

10. Контактна інформація

Зазначені документи в пункті 9 необхідно надіслати на електронну пошту: dragovenko@dvv-international.org.uaдо 20 квітня 2021 року включно. Контактна особа: Яна Драговенко, +380 50 315 44 81.

 

Ukraine

Welcome to DVV International Eastern Neighbours

Cookie-Settings
YOU ARE LEAVING DVV INTERNATIONAL
Important notice: If you click on this link, you will leave the websites of DVV International. DVV International is not responsible for the content of third party websites that can be accessed through links. DVV International has no influence as to which personal data of yours is accessed and/or processed on those sites. For more information, please review the privacy policy of the external website provider.